top of page

Tolweg op Curaçao?

Tolweg op Curaçao?

DRAFT 3.0

24 januari 2023

Is een tolweg hier een goed idee of is het wild idee? Ik verplaatste mij weer in de auto naar een lunchafspraak als ik weer in talkshow hoor dat wij een tolwegen moeten aanleggen op het eiland. Een van de stad naar Caracasbaai, langs de kust. Een ander van de stad naar Bandabou over de noord vlakte. Dat als ik het goed heb begrepen. De bedoeling is om een particulier bedrijf, met ervaring, dit te gunnen. Deze krijgt een concessie, investeert en verdient het geld terug door tol te heffen. De mannen die het bespreken vinden het een geniaal plan dat alle (verkeers-)problemen op het eiland oplost.

Deze techneut en journalist plaatsen het verder in geen enkele verdere context. Laten wij zeggen dat het heel pragmatisch is bedacht. Maar als bestuurskundige en politicoloog zie ik het in een context, binnen een systeem. Wegen zijn collectieve goederen die ondeelbaar zijn in individuele eenheden en worden daarom in de regel geproduceerd door de overheid en worden door de burgers betaald door belasting te betalen. Tolwegen zijn dus wegen die nu via marktwerking worden gefinancierd en gedistribueerd. In landen die gebaseerd zijn op het neoliberale marktdenken, daar past zo’n tolweg gewoon in. Kenmerk van de markt is dat het mensen die niet kunnen betalen uitsluit. In onze samenleving is er al een hele grote groep―die al uitgesloten is―nu verder uitgesloten wordt van goede wegen. Onze cohesie is al erg laag. Wereldwijd zijn wij er achter dat uitsluiting een groot probleem is geworden en dat één van de nieuwe mantras is inclusie, anderen als duurzaamheid en energietransitie, etc.

Voeg hieraan toe dat wij weer onze schaarse ruimte en milieu opofferen aan beton en asfalt in plaats van ontwikkeling van mensen door bijvoorbeeld te investeren in onderwijs en de woonwijken, de zogenaamde bario’s.

En dit in een context dat de overheid de bestaande wegen niet kan onderhouden omdat ze de wegenbelasting niet gebruikt om de wegen te onderhouden. Dan zou ik zeggen laten wij beginnen met de wegenbelasting te besteden waar dat voor is bedoeld; laten wij het openbaar vervoer verbeter; laten wij de infrstuctuur verbeteren voor voetgangers en fietsers; laten wij kijken naar de school- en openingstijden; laten wij het thuiswerken verbeteren; laten wij een moratorium voor hotels invoeren en die wilde ideeën laten varen. Mijn punt is dat het zo is geworden dat wij drijven op wat wilde ideeën waar niet (wetenschappelijk, filosofisch of ideologisch) over wordt nagedacht en vroeg of laat zitten wij met de gebakken peren.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page