top of page

The Secret of My Success

The Secret of My Success

DRAFT 2.0

2 mei 2022

The Secret of My Success is de titel van één van mijn favoriete jeugdfilms uit 1987, met de acteur Michael J. Fox. Het gaat over een jongen van het platteland die succesvol wordt in het Amerikaanse bedrijfsleven (Ross, 1987). De twee woorden, secret en success, komen steeds vaker voor in ons leven. Zo was er het boek en de documentaire The Secret (Byrne, 2006).

Wij leven in een tijd waarin wij geobsedeerd zijn door succes. Wat is succes? Succes wordt nu gelijk gesteld aan geluk. Steeds meer wordt succes gemeten aan in geld, inkomen en vermogen. Het is zover afgegleden, dat hoe men aan het geld is gekomen er niet langer meer toe doet. Wij niet rijk is, is een sukkel. Velen kunnen deze druk niet aan en geven hun integriteit en goede naam op. Pas wanneer men die kwijt is, voelt men het verlies van die waarde.

Aristotels stelde het al: Om gelukkig te worden moeten wij bepaalde positieve karaktereigenschappen ontwikkelen, de zogeheten kardinale deugden: rechtvaardigheid, moed, verstandigheid en maat. Dus geluk heeft niets te maken met rijkdom. Volgens de Nederlandse professor Maarten van Rossem draait het leven in de samenleving om het nastreven van geluk. Geluk bereik je niet door de gepropageerde geluksformule van gelukgoeroes toe te passen. De ware formule volgens van Rossem is een eenvoudig leven leiden, zonder materiële excessen, gedeeld met familie en geliefden. Het gaat ook om de context. De tien aantrekkelijkste landen om in te leven zijn relatief kleine landen en hebben een hoog gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking. Het inkomensverschil tussen burgers is niet te groot. De overheidsdiensten zijn goed en toegankelijk voor iedere burger. Deze samenlevingen zijn high-trust samenlevingen, wat betekent dat burgers vertrouwen hebben in het democratische proces en andere instellingen. Een rijk land zijn is geen garantie voor geluk. De Verenigde Staten zijn hiervan het bewijs. Er is veel armoede, het verschil tussen rijk en arm is te groot en een onevenredig groot aantal burgers zit in de gevangenis (van Rossem, 2018).

References

Byrne, R. (Director). (2006). The Secret [Motion Picture].

Ross, H. (Director). (1987). The Secret of My Success [Motion Picture].

van Rossem, M. (2018). Wat is geluk? Nieuw Amsterdam.

Miguel Goede

0 views0 comments

Commentaires


bottom of page