top of page

Technologie, moraliteit en nieuwe horizonten

Technologie, moraliteit en nieuwe horizonten

DRAFT 4.0

8 augustus 2023

Als ouder voel ik me vaak verrast en trots op de inzichten van mijn kinderen. Onlangs, tijdens een bezoek aan Amsterdam, ontdekte mijn dochter twee boeken in een boekhandel die haar intrigeerden en waarvan ze vond dat ik ze in een tekst moest verwerken. Deze boeken belichten belangrijke thema’s over technologie, moraliteit en de behoefte aan nieuwe perspectieven. In dit stuk wil ik deze boeken bespreken en mijn waardering uiten voor het scherpe inzicht van mijn dochter.

De invloed van technologie op ons brein: “The Shallows” door Nicholas Carr. Met de voortdurende technologische vooruitgang zijn we steeds afhankelijker geworden van het internet in ons dagelijks leven. The Shallows onderzoekt de schadelijke effecten van de blootstelling aan de virtuele wereld en hoe dit fysiek van invloed is op ons brein. Carr bespreekt ook de neurologische impact van deze digitale overbelasting. Mijn dochter, die psychologe is net als haar moeder, raakte blijkbaar geïntrigeerd door het idee dat onze afhankelijkheid van technologie ons vermogen om diep te concentreren en diepgaand te denken kan aantasten. Het is niet verwonderlijk dat steeds meer landen, zoals China, het internetgebruik van kinderen, vooral op smartphones, beperken.

Het belang van moraliteit: “Morality” door Jonathan Sacks. Jonathan Sacks onderzoekt de huidige crisis die terug te voeren is op het verlies van een sterk, gedeeld moreel kompas en de opkomst van eigenbelang boven het algemeen belang. We hebben de moraal uitbesteed aan de markt en de staat, maar beide zijn niet in staat ons te laten zien hoe we moeten leven. Dit boek raakte een gevoelige snaar bij mijn dochter, ze beseft hoe essentieel een gedeelde morele code is voor een harmonieuze samenleving.

Door de combinatie van deze twee boeken realiseerde mijn dochter zich het belang van bewustwording van onze eigen oppervlakkigheid en ons streven naar maximalisatie van eigenbelang. Ik zag hoe dit gedrag kan verklaren waarom sommige medisch specialisten en andere topinkomens vasthouden aan onrealistische inkomens, terwijl anderen zich laten misleiden door hun eigen oppervlakkigheid en dit niet doorprikken.

De inzichten van mijn dochter leidden tot de conclusie dat de systemen van voor 2020 niet langer houdbaar zijn en dat we nieuwe horizonten moeten verkennen. We moeten collectief nadenken over hoe we technologie kunnen omarmen zonder onze diepe cognitieve vermogens te ondermijnen. Ook moeten we de verantwoordelijkheid voor moraliteit niet enkel aan externe instellingen overlaten, maar als individuen actief bijdragen aan een ethischere samenleving.

De reis van mijn dochter naar de boekhandel in Amsterdam heeft een onverwachte schat aan inzichten opgeleverd. De boeken “The Shallows” en “Morality” hebben haar en mijn bewustzijn vergroot en laten zien hoe technologie en moraliteit verweven zijn in ons dagelijks leven. Als maatschappij moeten we onze oppervlakkigheid doorprikken en ons meer bewust worden van de gevolgen van technologische ontwikkelingen en ons eigen gedrag. Alleen door het verkennen van nieuwe horizonten kunnen we bouwen aan een veerkrachtige en rechtvaardige toekomst voor onszelf en de komende generaties. Laten we leren van de inzichten van jonge geesten zoals mijn dochter en samen streven naar positieve verandering.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page