top of page

Technieken om te werken aan een mindset 3.0

Ik begin na te denken over technieken om een mindset 3.0 te ontwikkelen. Het resulltaat van een brainstormingssessie met Anthon, Billy en Neetje geeft het volgende resultaat:

Zelfreflectie, je dagelijks afvragen wat goed ging en wat beter had gekund. Let met name op je emoties van de dag. Ontwikkel een persoonlijke missiestatement.  Het bij houden van een dagboek is erg nutig. Op Curacao wordt te weinig gedaan aan zelfreflectie. Sommige zeggen dat we dat niet kunnen.

Laat je coaching. Zoek een coach met wie je kan werken. Dat is een werld wijde trend.  Maar voer ook goede gesprekken met goede vrienden. neem de tijd en communiceer echt. Trek na het gesprek conclusies anders leer je niet veel van.

Curussen volgen, met name een cursus op het gebied van internet gebruik. Bijvoorbeel het onderhouden van een website.

Lezen. Lees van alles. Iedereen heeft zijn eigen belangstelling. Maar begin ook te schrijven in je dagboek, je blog op je website.

Meditatie, muziek, sporten zijn ook methodes van zelfreflecties. Er zijn mensen die bijvoorbeel 20 km fietsen. Anderen zwemmen een kilometer. Hou een gezonddiet  erop na.

Op een of andere manier gebeurd er iets met je mind.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page