top of page

Tao op Curaçao

Tao op Curaçao

DRAFT 3.0

7 januari 2023

Het onderscheiden van westerse en oosterse filosofie is geen scheiding. Vele oosterse elementen zijn westers geworden. De meest bekende is karma. Dagelijk slingeren mensen elkaar karma naar het hoofd. Ook reïncarnatie wordt op een door mij niet te volgen manier gecombineerd met de christelijke leer.

Een ander mooi oosters element is Tao. Het universum, dat wil zeggen alles wat er is en niet is, wordt de Tao (of Dao) genoemd. De Tao is niet te omvatten, te begrijpen of aan te wijzen. De Tao manifesteert zich in twee tegengestelde waarden: yin en yang. Yin en yang zijn Chinese ceoncepten die verwijzen naar twee tegengestelde krachten of principes waarvan alle aspecten van het leven en het universum doordrongen zijn. Dit zijn geen absolute polen. Beide waarden bestaan alleen in relatie tot elkaar.

In (een interpretatie van de) werkelijkheid kan de een overheersen maar neemt dat steeds af tot de ander overheerst. Dit concept helpt mij om uit te leggen dat het marktwerking lang heeft overheerst en dat nu het maatschappelijk middenveld en de overheid weer komen opzetten. Dat er een economische cyclus bestaat. Het is wat een van mijn docenten “de eeuwige pendule” heeft genoemd tijdens zijn college. Het heeft ook iets de dialectiek van Hegel. En het doet mij ook denken aan de S-curve of levenscyclus.

Soms vraag ik mij af of ik er iets mee kan met “Sí/Nò”, met wel of geen vaccin of wel of geen klimaatcrisis.

Ik was even aan het nadenken.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Creativiteit DRAFT 4.0 29 november 2023 Een van de vaardigheden van de Future of Work is creativiteit. Creativiteit houdt in dat je in staat bent om unieke oplossingen te bedenken en je perspectief ku

De volgende verkiezingen op Curaçao DRAFT 4.0 28 november 2023 De volgende verkiezingen op Curaçao. Nu de verkiezingen in Nederland maar ook elders hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld Argentinië, begi

Happy birthday ChatGTP DRAFT 4.0 27 november 2023 Op 30 november vieren we de eerste verjaardag van onze vriend ChatGPT, die de wereld heeft veroverd. In slechts één jaar hebben Chat en wij heel wat m

bottom of page