top of page

Spiritualiteit en het opvullen van de leegte

Spiritualiteit en het opvullen van de leegte

DRAFT 1.0

4 september 2021

Ik had het over geestelijke armoede. Ik stelde dat het een zwartgat is in het bestaan van een persoon dat niet opgevuld kan worden met materie. Volgens mij heeft de mens een geestelijke invulling nodig, spritualiteit. Velen, met name in het westen hebben het geloof bewust afgezworen maar hebben er niet bewust iets voor in de plaats gezet. Of wij het ons er van bewust zijn of niet, de mens is een spiritueel wezen met een tijdelijke stoffelijke manifestatie.

De mens blijft behoefte houden aan “iets”, ookal is het geen religie. Het gemis aan iets kan niet opgevuld worden door geld en materie. Wij zien ook dat in samenlevingen waar religie ogenschijnlijk geen grote rol meer speelt, sommige mensen dit proberen op te vullen met bijvoorbeeld yoga, meditatie en de laatste jaren een coach. Ook het gebruik van drugs en alcohol kan vaak verklaard worden met de zoektocht van mensen naar zingeving. Dat brengt mij tot psychische klachten, die pandemische vorm heeft aangenomen (Abbott, 2021), en velen afhankelijk heeft gemaakt van psychopharmaca. Ironische genoeg scoren landen die worden gerekend tot de gelukkigste hoog qua psygische klachten, soms hoger dan armere landen (www.volksgezondheidenzorg.info, 2021). Ook wordt ontkerkelijking in verband gebracht met stijging van zelfmoordgevallen (Gotink, 2019).

Dat de kerk niet zaligmakend is bewijst het luxe bestaan van vele “pastoors”, “apostels” en “bischoppen”, en het materialisme van kerkgangers.

Een andere belangrijke factoren met betrekkinge tot zingeving van het leven, zijn zinvol werk en familie. De mens heeft behoefte aan, om ergens bij te horen en samen met anderen aan iets, groter dan zichzelf, bij te dragen. Wij moeten de samenleving meer inclusieve maken. Universal Basic Income lost maar een deel van het probleem op, daarnaast moet een mens zinvol werk hebben, betaald of onbetaald.

Mijn punt is dat het ontkennen van spiritualiteit leidt tot geestelijk nood. Ik pleit niet voor religie. Ook dat kan verkeerd ingevuld worden en leiden tot problemen, want religie en spiritualiteit kunnen soms het tegenovergestelde zijn. Hoewel het behoren tot een kerkgemeenschap ookal positieve effecten heeft, dat heeft Durkheim allang bewezen. Ik wijs erop dat wij moeten onderkennen dat wij spirituele wezens zijn en ons hart en ziel ook moeten bewaken en verzorgen. Dat kan volgens mij het eenvoudigst door iets voor een medemens te betekeken.

References

Abbott, A. (2021, February 3). COVID’s mental-health toll: how scientists are tracking a surge in depression. Retrieved from www.nature.com: https://www.nature.com/articles/d41586-021-00175-z

Gotink, W. (2019, februari 25). De ingewikkelde relatie tussen kerk en psychische gezondheid. Retrieved from www.ggztotaal.nl: https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3711590/nieuws/de_ingewikkelde_relatie_tussen_kerk_en_psychische_gezondheid.html

www.volksgezondheidenzorg.info. (2021). www.volksgezondheidenzorg.info. Retrieved from Depressie en andere stemmingsstoornissen: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/depressie-en-andere-stemmingsstoornissen

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Comments


bottom of page