top of page

Spiral Dynamics

Er moet toch een theorie bestaan die helpt om mindsets verklaren? Ja, heel lang kon ik niet veel met spiral dynamics, maar nu zie ik het. Je kunt samenlevingen categoriseren met een kleur.

Bruin - Overleven:

Het eerste en laagste bewustzijnsniveau is de beige meme. Dit is het niveau van de troep, gericht op overleven[3].

Paars - Geborgenheid:

Dit is het niveau van de stam, de hechte sociale eenheid waar de persoon onlosmakelijk mee verbinden is en zich desnoods voor opoffert.

Rood - Macht:

Dit is het niveau van de feodale rijken, met een hiërarchische machtsstructuur. Personen zijn hierin onderdelen van een machine die gemanipuleerd kan worden door de machtshebber.

Blauw - Orde:

Dit is het niveau van de conventionele samenleving. Goed en fout zijn hier vaststaand. Fowler heeft het hier over conventioneel: de dingen zijn zoals ze zijn, want zo zijn ze. Waarheid is hier voorgegeven door de conventies en tradities

Oranje - Succes:

Dit is bij uitstek het niveau van de individualistische, kapitalistische samenleving. Waarheid wordt gevonden door logische redenaties en empirisch onderzoek, waarna de juiste conclusie overblijft. Het is een individualistisch niveau; de mens ervaart en beschouwt zichzelf bij uitstek als een individu, een eiland op zichzelf.

Groen - Gemeenschap:

Groen is het niveau van het relativisme: je kan het zo zien, maar je kan het ook anders zien, en zo heeft iedereen zijn eigen waarheid. Wilber spreekt hier van "the mean green meme": de archetypische wereldverbeteraar die met iedereen het beste voorheeft[5], maar geen keuzes kan maken en conflicten uit de weg gaat[6].

Geel - Synergie:

Op dit niveau heeft relativisme plaats gemaakt voor systeemdenken: het besef dat alles onderling verbonden is, en dat de mens hier een actieve rol in speelt.

Turquoise - Holistisch:

Het hoogste niveau is holistisch. De wereld wordt gezien als een interactief, onderling systeem.

(http://nl.wikipedia.org/wiki/Spiral_dynamics, geraadpleegd op 17 mei 2013)

Op Curacao zijn we overwegend rood. De rodeleiders praten soms blauw. Ze hebben het over regels, controle en sancties. In de parktijk komen ze niet verder dan praten over blauw. De essentie blijft zorgen voor jezelf en voor je groep. Rood en blauw zijn 1.0 en 2.0. Hoe komen we tot een mindset 3.0? Daar is SD vaag over. Ivan, een vriend die op de porch mee denkt zegt dat een samenleving pas veranderd als niets meer werkt. Dan zijn we nu op dat punt aangekomen. Vanuit die optiek moeten de Commissie Financieel Toezicht, positief beoordelen.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page