top of page

Society 5.0 en de christendemocratie

Society 5.0 en de christendemocratie

DRAFT 2.0

14 met 2022

Jullie hebben mijn schrijven van gisteren nog tegoed. Ik ben er niet aan toegekomen want ik had meer dan mijn handen vol aan de keynote voor de PNP, die de 74ste verjaardag vierde. Waarom ik ben gevraagd weet ik niet zo goed. Het heeft onder anderen te maken met een publicatie uit 1997 (Goede M. , 1997). Binnenkort zal de keynote wel gepubliceerd worden. Maar volgens mij is de essentie van wat ik vertelde, dat het streven naar een decentrale, horizontale, de mens centrale samenleving, al dan niet gebaseerd op de vierde industriële revolutie (4IR), maar wel met een nieuw sociaal contract (Society 5.0), helemaal strookt met christendemocratische principes. De christendemocratie laat het initiatief bij de mens centrale samenleving en gaat daarmee in dialoog.

Miguel Goede

0 views0 comments

Kommentare


bottom of page