top of page

Sociale cohesie, sociaal kapitaal, Putman

Sociale cohesie, sociaal kapitaal, Putman

DRAFT 1.0

13 mei 2021

Robert Putnam (1941) is politicoloog en als hoogleraar verbonden (o was verbonden) aan de Harvard University. Het begrip “sociaal kapitaal” is dankzij hem gemeengoed geworden in het sociaal werk. Sociaal kapitaal is het netwerken van relaties tussen mensen die in een bepaalde samenleving leven en werken, waardoor die samenleving effectief kan functioneren (Over Robert Putman; De politicoloog die het begrip sociaal kapitaal bekendheid gaf, 2016).

Het boek “Bowling Alone” demonstreert empirisch een daling van het sociaal kapitaal in het huidige Amerika, identificeert de oorzaak en gevolgen van deze daling en stelt manieren voor om het sociaal kapitaal in de toekomst te verbeteren. Hoewel sociaal kapitaal volgens Putnam over vele dimensies varieert. In dit boek toont Putnam aan dat het sociaal kapitaal tussen 1900 en het einde van de jaren zestig toenam en daarna dramatisch afnam, grotendeels als gevolg van generatieopvolging, televisie, stadsuitbreiding en de toenemende druk van tijd en geld. Dit heeft geleid tot een toename van een verscheidenheid aan sociale problemen, variërend van ineffectief onderwijs tot economische spanning, tot sociale conflicten tussen individuen en groepen. De oplossing voor deze problemen berust waarschijnlijk bij het herontwikkelen van sociaal kapitaal, net zoals werd gedaan in de Progressive Era, maar met oplossingen die zijn ontworpen voor het huidige Amerika (Putman, 2000).

Aan de ene kant zou je denken dat sociaal kapitaal op Curaçao laag is, omdat wij erg verdeeld zijn. Aan de andere kant zou je zeggen dat het hoog is en dat er daarom zoveel mensen zo lang kunnen overleven in armoede. Ik weet het niet. U mag het zeggen.

References

Over Robert Putman; De politicoloog die het begrip sociaal kapitaal bekendheid gaf. (2016, mei 2). Retrieved from www.buurtwijs.nl: https://www.buurtwijs.nl/content/over-robert-putnam

Putman, R. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page