top of page

Smart parkeren maakt nog geen smart city en zeker geen smart nation

DRAFT 2.0

1 maart 2022

Er komt een nieuwe operator van het parkeren in de stad. Ze er is gekozen voor een smart systeem waar alles mogelijk is vanaf de mobil (DMO SKO nieuwe parkeerbeheerder, 2021). Een heel goede ontwikkeling. Ik moet denken aan die lijst met punten om snel Punda weer op peil te krijgen, nog voordat wij gaan vieren dat wij 25 jaar op de UNESCO-lijst staan als werelderfgoed. Het zogenaamde “Pact voor Punda.” (Castrocommunicatie, 2021) Maar ik moet ook denken dat jaren terug minister Palm vrij internet had geregeld voor de binnenstad. Dat is volgens mij al jaren terug weer verdwenen. Ook denk aan “Biba Willemstad” en “Punda Vibe.” Ook het Smart City concept en de binnenstad als speerpunt om Nederlandse investeerders aan te trekken. Aan de verbouwing van Plaza hotel.

Maar zo ver ik weet is er geen visie voor Smart City, geen plan, geen coördinatie. Wat niet is kan nog komen. In het pact komt “internet” slechts één keer voor, dat is één keer meer dan “smart”: “Betaal allemaal mee aan het zichtbaar maken van de historie van de panden. Bij elk monumentaal pand dient er een bordje met QR code te komen, met vermelding van 25 jaar Werelderfgoed en waardoor bezoekers op internet meer kunnen lezen over de historie van het betreffende pand.” ”Parkeren” wordt ook één keer genoemd en dat is niet smart parkeren. De conclusie is dat het Pact voor Punda niet het plan is voor een Smart City.

References

DMO SKO nieuwe parkeerbeheerder. (2021, december 2). Antilliaans Dagblad. Retrieved from https://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/24787-dmo-sko-nieuwe-parkeerbeheerder

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Comments


bottom of page