top of page

Shared prosperity op Curaçao

Shared prosperity op Curaçao

DRAFT 3.0

14 mei 2023

Ik meende dat deze term uit onze SER kringen hier het eerst werd gedropt. Het is zeker tijdens een dienstreis opgepakt. Daarna ontvang ik documenten van de Wereldbank van mijn connectie uit Aruba met dezelfde term. De opkomst is verbonden met de crisis van de pandemie.

Shared prosperity, ook wel gedeelde welvaart genoemd, verwijst naar het idee dat economische groei en welvaart moeten worden gedeeld door alle lagen van de samenleving. Dit betekent dat niet alleen de rijken rijker worden, maar dat ook de lagere inkomensgroepen en de middenklasse profiteren van economische vooruitgang. Het doel is om inkomensongelijkheid te verminderen en een meer gelijke verdeling van welvaart te bevorderen.

Het idee van shared prosperity gaat terug tot de ideeën van klassieke economen zoals Adam Smith (1723 - 1790) en John Stuart Mill (1806 - 1873), die benadrukten dat economische groei zou moeten leiden tot een verbetering van het algemene welzijn van de samenleving. De term is echter populairder geworden in recente jaren als reactie op de toenemende ongelijkheid in veel landen en de toenemende erkenning van de negatieve gevolgen van ongelijke inkomensverdeling voor economische groei en sociale stabiliteit, zoals tijdens de pandemie.

In Nederland is shared prosperity een belangrijk thema geworden in politieke discussies, met name in aanloop naar de verkiezingen van 2021. Verschillende politieke partijen hebben plannen gepresenteerd om de inkomensongelijkheid te verminderen en de welvaart eerlijker te verdelen. Het is een correctie op het neoliberalisme dat zich ook zegt te baseren op Adam Smith. Opvallend is dat juist de eerste en beste miljardairs zich hebben uitgesproken voor Shared Prosperity en het verminderen van inkomensongelijkheid. Enkele voorbeelden zijn Warren Buffett, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ray Dalio en George Soros.

Het is dus geen idee van arme linkse filosofen of iets dergelijks. Op Curaçao zijn we nog niet eens op het niveau van lippendienst gekomen. Het is opvallend dat er op het Nederlandse eiland Bonaire, met een veel hoger BBP, geprotesteerd wordt tegen de armoede, terwijl op Curaçao―het armste eiland van het koninkrijk met de schrijnendste armoede―er verontwaardiging is over het doorvoeren van de Landsverordening Normering Topinkomens (LNT), met name bij medisch specialisten. Verhoging van het minimumloon en de onderstand zijn onbespreekbaar. Het is helemaal bizar dat niet rijken de topinkomens verdedigen, inclusief het neoliberaal bestel. Op Curaçao hebben wij een ander begrip van de werkelijkheid.

Ik heb mijn contact op Aruba getracht uit te leggen dat gedeelde welvaart en Society 5.0 zich 1:1 verhouden. In 5.0 staat de mens centraal en wordt gestreefd naar menswaardig werk en niet te grote verschillen tussen de top en de bodem (Goede, 2022; Goede, 2020).

References

Goede, M. (2020). Society 5.0; We and I. University of Governance / Think Tank 5.0.

Goede, M. (2022). Society 5.0 is A New Social Contrat. Pretoria. Retrieved from https://www.academia.edu/72226386/Society_5_0_is_a_new_social_contract

Miguel Goede

2 views0 comments

コメント


bottom of page