top of page

Schoolgevecht―Laten we dialoog inzetten voor de-escalatie

Schoolgevecht―Laten we dialoog inzetten voor de-escalatie


DRAFT 4.0


7 november 2023


In gemeenschappen over de hele wereld lijkt het een redelijk universeel verschijnsel: pubers die op school ruzie hebben en denken dat ze hun geschillen met geweld moeten oplossen. Hoewel pesten een afzonderlijk en zorgwekkend thema is, lijkt het vechten onder jongeren op Curaçao te gedijen, en het heeft diepgaandere oorzaken dan we misschien vermoeden.

Deze schermutselingen zijn vaak het resultaat van een cocktail van hormonen, onvolwassenheid en een gebrek aan effectieve conflictoplossingsvaardigheden. Het is lijkt steeds meer niet ongebruikelijk dat ouders zich mengen in deze gevechten, en dat maakt de situatie vaak nog ingewikkelder.

Met de opkomst van smartphones en sociale media zijn deze schoolgevechten nu voor iedereen te zien. Ze worden vereeuwigd en gedeeld, waardoor de frequentie en intensiteit van dit fenomeen alleen maar lijken toe te nemen. Het lijkt erop dat niemand ingrijpt; in plaats daarvan lijkt de samenleving gewoonweg weg te kijken, maar het lijkt meer op toe te kijken.

Maar wat als we als belanghebbenden―leerlingen, ouders, scholen, schoolbesturen, ministers en de media―samen in dialoog treden? Wat als we gezamenlijk streven naar de-escalatie en een einde maken aan dit gedrag? Wij zijn immers meer dan beesten; we hebben de capaciteit om te leren, groeien en veranderen.

Het begint met bewustwording en educatie. Scholen kunnen conflictbeheersing en empathie opnemen in hun leerplannen. Ouders kunnen met hun kinderen praten over geweldloze conflictoplossing. De media kunnen aandacht besteden aan positieve rolmodellen en verhalen van verandering. En de overheid kan beleid en programma’s ontwikkelen om de jeugd te begeleiden.

Laten wij niet toestaan dat schoolgevechten de norm worden. Laten wij in plaats daarvan samenwerken om een cultuur van begrip, respect en vreedzaam samenleven, vrede te bevorderen. Het is tijd om als samenleving verantwoordelijkheid te nemen en te investeren in de toekomst van onze jeugd. Samen kunnen wij verandering bewerkstelligen en een positieve omgeving creëren waarin iedereen kan gedijen.


Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

De jaarcyclus gaat sluiten DRAFT 4.0 4 december 2023 Het is een stillere zondag dan normaal als je thuisblijft en geen radio of televisie aanzet. De dag verloopt trager dan normaal, en de temperatuur

Ligt het nu aan mij? DRAFT 4.0 3 december 2023 Op een vrijdag, zoals die van 1 december 2023, rijd ik langs het gebouw van onze nationale bibliotheek dat er verwaarloosd bij staat. De bibliotheek is e

Op weg naar pathocratie: De schaduw van democratie DRAFT 4.0 2 december 2023 Een paar dagen geleden bracht een bevriende jonge psycholoog een intrigerende term in mijn wereld: pathocratie. Een begrip

bottom of page