top of page

RHD en LHD: Het stuurwieldebat op Curaçao

RHD en LHD: Het stuurwieldebat op Curaçao


DRAFT 4.0


9 november 2023


Curaçao is een eiland dat bekend staat om zijn prachtige stranden, vriendelijke bevolking en levendige cultuur. Maar er is één aspect van het dagelijks leven op dit tropische paradijs dat het uniek maakt in de autowereld: het fenomeen van auto’s met zowel het stuur aan de rechterkant (RHD) als aan de linker kant (LHD). Dit curieuze verschijnsel heeft de afgelopen tien jaar, of nog langer, de wegen van Curaçao bevolkt en roept vragen op over de logica achter deze dubbelzijdige stuurwielen.

De meeste landen volgen een duidelijke standaard: het stuurwiel bevindt zich aan de linkerkant van de auto, terwijl het verkeer aan de rechterkant van de weg plaatsvindt. Dit is ook het geval op Curaçao, waar het verkeer rechts rijdt. Je zou dus verwachten dat de meeste auto’s op het eiland het stuur aan de linkerzijde hebben, zoals in de meeste Europese en Amerikaanse landen, met uitzonderingen als bijvoorbeeld Suriname. Maar Curaçao is bijna uniek in zijn gebruik van zowel RHD- als LHD-auto’s. ―Wij zijn niet helemaal uniek want volgens mij doet ook oop bijvoorbeeld Aruba dit fenomeen zich voor, alleen weet ik niet in welke mate.―

Hoe is dit ongebruikelijke fenomeen ontstaan? In tegenstelling tot wat velen misschien denken, is het niet illegaal om met een RHD-auto op Curaçao te rijden, omdat de verkeerswet hier geen specifieke beperkingen voor oplegt. ―Steeds meer is hier de mores dat als de wet iets niet expliciet verbiedt of voorschrijft dan mag het of is het niet verplicht. Zo verklaarde laatst een minister dat hij wettelijk niet verplicht de Staten te informeren als hij uitlandig is.― De oorsprong van dit verschijnsel (RHD) ligt echter in de behoefte aan persoonlijke mobiliteit op het eiland. Curaçao heeft geen effectief openbaar vervoersysteem, waardoor vrijwel iedereen afhankelijk is van een eigen auto om van A naar B te komen. Voor de minderbedeelde inwoners van het eiland is het bezitten van een auto vaak een uitdaging.

Vroeger importeerde men beschadigde en afgekeurde auto’s om de kosten te drukken, maar ongeveer tien jaar geleden ontdekten mensen dat RHD-auto’s goedkoper konden worden geïmporteerd. Dit heeft echter geleid tot een aantal problemen. Ten eerste heeft het de automarkt op Curaçao verstoord, aangezien consumenten nu de keuze hebben tussen auto’s met het stuur aan beide zijden. Dit heeft de prijzen beïnvloed en de concurrentie aangewakkerd, met name de service.

Maar het grootste probleem is de verkeersveiligheid. Het feit dat sommige auto’s het stuur aan de rechterkant hebben, terwijl ze aan de rechterkant van de weg rijden, kan tot gevaarlijke situaties leiden, vooral bij het inhalen. Rond 2016 kondigde een nieuwe minister aan dat er beleid zou komen om de import van RHD-auto’s te verbieden en bestaande RHD-auto’s uit te faseren. Maar deze plannen stuitten op verzet en werden nooit doorgevoerd, omdat ze politiek stemmen zouden kosten. Want het is niet langer ‘every goat is a vote’ maar ‘every car is a vote.’

Dit probleem toont weer aan hoe kleine kwesties die niet worden aangepakt, kunnen uitgroeien tot grotere problemen. Een deel van de oplossing ligt in de ontwikkeling van een efficiënt openbaar vervoersysteem op Curaçao. Dit zou niet alleen de verkeersveiligheid kunnen verbeteren, maar ook de afhankelijkheid van individuele auto’s verminderen.

Het dubbele stuurwielverschijnsel op Curaçao mag dan wel uniek zijn, maar het benadrukt de noodzaak van doordachte verkeersregulering en investeringen in openbaar vervoer om de mobiliteit op het eiland te verbeteren en de veiligheid op de weg te waarborgen.

Miguel Goede

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page