top of page

Rekindling Democracy

Rekindling Democracy

DRAFT 3.0

13 maart 2023

Ik ontmoette mijn vriend lloyd Philbert weer bij een concert bij Blue Bay. Wij raakten in gesprek en hij verwees naar documenten en processen met betrekking tot Curaçao 2030. Hij beloofde mij een boek te mailen en de volgende ochtend ontving ik, Rekindling Democracy (Russell & Unwin, 2020).

Het is een gids voor burgers die de manier waarop ze verschijnen in de burgerruimte willen verbeteren. In een tijd waarin het vertrouwen van het publiek in instellingen het laagst is, nemen de verwachtingen van die instellingen om mensen gezond, deskundig en veilig te maken snel toe. Deze verwachtingen zijn onrealistisch, wat leidt tot ontgoocheling en onthechting bij burgers en een toenemende mate van burn-out bij veel professionals. Rekindling Democracy is niet alleen een praktische gids; het gaat verder door een manifest op te stellen voor een rechtvaardiger sociaal contract om deze kwesties aan te pakken. Rekindling Democracy betoogt op overtuigende wijze dat geïndustrialiseerde landen lijden onder een democratische omkering, waarbij wordt aangenomen dat de dokter de belangrijkste producent van gezondheid is, de leraar van het onderwijs, de politieagent van veiligheid en de politicus van de democratie. Russell stelt dat in plaats daarvan dat in een functionerende democratie de rol van de professionals moet worden gedefinieerd als dat wat plaatsvindt nadat het belangrijke werk van de burgers is gedaan. De primaire rol van de beoefenaar van de eenentwintigste eeuw is daarom niet die van een leverancier van top-down diensten, maar van een aanjager van actiever burgerschap en gemeenschapsvorming.

Het is inderdaad wat ik zeg dat het gaat om decentrale, laterale, menscentrale samenleving; Society 5.0. Een goede huisarts, arst, advocaat, accountant, ambtenaar zijn is geen voldoende bijdrage om een gezonde samenleving te bevorderen. Dat is het individualistisch, neoliberale marktdenken en de oplossing is meer collectief, gezamelijk, solidair leven.

Het doet mij denken het fenomeen dat vier mensen met ieder twee vingers een zittende persoon van 120 kg of meer kunnen optillen (Wassabi, 2018). Punt is dat wij niet bereid zijn om samen twee vingers eronder te steken. Ergens las ik dat wij meer bereiken als heel veel mensen iets veranderen dan wanneer een kleine groep totaal verandert.

References

Russell, C., & Unwin, J. (2020). Rekindling Democracy; A Professional's Guide to Working in Citizen Space.

Wassabi. (2018). FINGER LIFT CHALLENGE!! ORIGINAL (IMPOSSIBLE). 2018. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=fvKNxwsxUVE

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page