top of page

Regeerprogramma Curaçao 2022 �?? 2025

Regeerprogramma Curaçao 2022 – 2025

DRAFT 2.0

12 maart 2022

Na negen maanden bevalt de regering van een regeerprogramma (2 juni 2021 begon het kabinet). De titel luidt: “Op weg naar herstel en en beter[e] kwaliteit van leven voor het volk” (Regering Curaçao, 2022). De vergeten ‘e’ aanhalen vind ik zoeken naar spijkers op laag water. Het document is 71 pagina’s lang. Daar kunnen wij gelijk de negen organogrammen van alle ministeries en negen foto’s van de minister weg laten; het is immers geen Facebook.

Het motto is “regeren voor het volk”. Dat is de enige link die ik vind met het regeerakkoord. Het is een onverstandige populistische leuze omdat de afgelopen negen maanden de acties van de regering dat niet hebben aangegeven en ook omdat in de huidige financieel-economische situatie, gekenmerkt door hoge werkloosheid en inflatie, zelfs met de beste bedoelingen, geen enkele regering deze belofte kan waar maken. Dat geldt ook voor het naleven van de integriteit, respect resultaatgericht en vertrouwen. Ook het verslag over hoe de regering heeft gehandeld ten aanzien van COVID-19 kunnen wij overslaan.

Vervolgens wordt gewezenop de kaders waarop dit programma is gebasseerd: regeerakkoord, kerntaken, landspakket, Agenda 2030, impact, integriteit. Met name het zich baseren op de Sustainable Development Goals (Agenda 2030) en het landspakket duidt op gebrek aan visie en inhoud.

Dan is het regeerprogramma gereduceerd tot negen hoofdstukken; één per ministerie. Het zijn negen to do-lijsten. Er is ook geen verband tussen de lijsten; er is geen overkoepelend verhaal. De link met het regeerakkoord is minimaal, zelfs de ambitie om de parel te zijn in het Caribisch gebied, zie ik niet terug.

De lijsten zijn kolomentabellen. Ik zoom in op twee to do’s. Onder het bevorderen van de deugdelijkheid van het openbaar bestuur, streeft de regering naar verhoging van integriteit. Het is al heel wat dat dit op de lijst staat. “Gefaseerde implementatie integriteitsbeleid overheid, waaronder de introductie van vertrouwenspersoon”. Wij kunnen er blij mee zijn, ware het niet dat het uit te leggen is dat ook deze regering weigert om een integriteitsbureau te operationaliseren. Wij wachten er al vijf jaar op.

Onder het scheppen van de nodige voorwaarden om de uitbouw van de economische sectoren te stimuleren, zien wij: toeristische sector, duurzame energie & industriële ontwikkeling, internationale visserij, handel en export, financiële en niet financiële regelingen. Duurzame energie vermeldt Living Lab, duurzame afvalverwerking en koeling door middel van zeewater. Het wordt aan de eigen fantasie overgelaten om te concluderen dat de regering heeft gekozen voor deze sector om de diversificeren en om te concluderen wij gaan voor een blue economy, doughnut economy en dat de orange economy ergens onder exportbevordering ressorteert.

Het is net als de to do-lijst dat landspakket heet. Er is geen visie die inspireert. Ook op layout had makkelijk veel aantrekkelijker gemaakt kunnen worden voor de lezer. In het bijgevoegde besluit van de raad van ministers is te lezen dat de accountant van de regering (SOAB) belast is met de voortgangsbewaking. Uit eerdere berichten weten wij dat zij de redactie hebben gevoerd over het document.

Het akkoord had in twee tot negen dagen geschreven kunnen worden. De denk- en uitvoeringscapaciteit die ook deze regering niet ingeschakeld had een vele malen beter regeerakkoord geschreven. Het is niet verstandig van mij om dit te schrijven want de regering is in theorie een van de grootste potentiële klanten, maar in werkelijkheid is de kans dat wij worden gevraagd ontzettend klein, ondanks dat er het volgende staat: “Deze regering zal gebruik maken van het beste van het land te bieden heeft en dat zijn onze mensen ...” En eerlijk, dit programma is beter dan geen programma maar of de burger er enthousiast van wordt?

References

Regering Curaçao. (2022). Regeerprogramma Curaçao 2022 – 2025; Op weg naar herstel en en beter[e] kwaliteit van leven voor het volk. Willemstad: Regering Curaçao.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Other Side of the Coin

The Other Side of the Coin March 2, 2024 In our discussion on disease poverty, primarily stemming from the lack of a steady income, it's essential to consider the flip side: the presence of excessive

bottom of page