top of page

Regeerprogramma 3.0

In de opdracht van de gouverneur aan de informateur staat het volgende:  In het regeerprogramma voor de komende jaren moeten in ieder geval de volgende prioriteiten zijn uitgewerkt:

1. de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs

2. een integrale aanpak van de financiële en inhoudelijke problematiek in de volksgezondheidssector

3. de bouw van een nieuw ziekenhuis

4. het meerjarig op orde brengen van de overheidsfinanciën

5. de aanpak van het criminaliteitsprobleem

6. het initiëren van het beleid op het gebied van sociale en educatieve vorming

7. het versterken van de saamhorigheid in de Curaçaose samenleving

8. het uitwerken van een visie op de toekomst van de (staatkundige) verhouding met de andere landen in het Koninkrijk der Nederlanden

Ik zou de hoogste prioriteit toekennen aan de economie 3.0, maar ook landbouw en productie. Ik zou een koppeling leggen tussen onderwijs en economie: dat is kenniseconomie.  We kunnen ons niet uit de crisis bezuinigen. Onze gehele ICT moet 3.0 worden voor economie en onderwijs. Ook het ambtelijk apparaat 3.0  heeft urgent aandacht nodig.

Er moet na een Gesprek 3.0 een Masterplan 3.0 komen.

Een elementair stappenplan:

Aanwijzen Minister President als trekker

Aanstellen trekker en beleidingsgroep

Plan van aanpak opstellen

Bestaande rapporten benutten

Website lanceren

Sessies  organiseren met stakeholders

Integreren van ideeen

Vaststellen

Uitvoeren

Monitoren

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page