top of page

Reflecties op 1 en 2 juli 2023: Een tijd van verwachting en hoop

Reflecties op 1 en 2 juli 2023: Een tijd van verwachting en hoop

30 juni 2023

Met 1 en 2 juli 2023 in zicht lijkt er ogenschijnlijk weinig te gebeuren, maar deze twee dagen dragen een grote betekenis met zich mee.

Op 1 juli herdenken we dat het 160 jaar geleden is dat de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden werd afgeschaft. Mogelijk zal de koning namens het rijk excuses aanbieden voor de rol die Nederland speelde tijdens dit slavernijverleden. Het is onduidelijk wie hierop wacht en wat dit zal betekenen. Er is zeker een groep die hierop wacht. Maar het zal waarschijnlijk slechts een komma zijn in plaats van een punt, omdat er ik vrees dat men men slechts wacht op financiële compensatie. Geld lijkt mij echter niet het belangrijkste te zijn; we moeten onszelf bevrijden van mentale slavernij. Ik verwacht dat deze dag verwarrend zal zijn en veel emoties zal losmaken, hopelijk als onderdeel van een helingsproces. Het is overigens pas de tweede keer dat we op Curaçao stil zullen staan bij deze datum.

2 juli, de dag van het volkslied en de vlag. Traditioneel wordt de vlag gestreken op het Brionplein, gevolgd door een wake, de volgende ochtend een vergadering in de Staten en een ceremonie om de vlag weer te hijsen. Helaas lijkt dit slechts een cliché te zijn geworden dat weinig mensen raakt. Dit komt doordat onze bevolking steeds meer gefragmenteerd is geraakt en een groot deel (135.000 mensen) gedwongen was te verhuizen naar met name Nederland. Er bestaat geen officieel project Curaçao of een visie voor Curaçao; het ontbreekt aan inhoud en proces. Individualisme, materialisme en egoïsme hebben de overhand genomen. Gelukkig zijn er nog steeds mensen en groepen die proberen het tij te keren. Helaas zijn onze notabelen (zowel op politiek, economisch als sociaal gebied) het boegbeeld geworden van gebrek aan integriteit. Dit heeft geleid tot een totaal ontredderd land en volk. Desondanks blijft de hoop bestaan dat we ooit weer het licht zullen zien.

Naar aanloop van 1 en 2 juli heerst er een gevoel van verwarring en hoop. Hoewel de herdenking van de afschaffing van de slavernij en de viering van het volkslied en de vlag belangrijke momenten zijn, lijken ze steeds minder impact te hebben op de gefragmenteerde en verdeelde samenleving op Curaçao. Er is behoefte aan diepere reflectie en een collectieve inspanning om integriteit en eenheid te herstellen. Ondanks de uitdagingen blijft de hoop bestaan dat we ooit weer het licht zullen aanschouwen en ons land en volk naar een betere toekomst zullen leiden.

Miguel Goede

1 view0 comments

Comments


bottom of page