top of page

Overheid 3.0

Een vriend las mijn blogs over Curacao 3.0.  Hij zei dat het een goed onderwerp is en dat ik het eens moest hebben over de overheid 3.0.  Want zegt hij de overheid 2.0 is kapot.  Dat wisten we al. 

Hij vertelt: “Mijn vrouw en ik hebben een brief gestuurd naar de overheid. Na twee maanden zijn we toch maar gaan vragen.  En men vroeg naar hetregsitartienummer van de brief.  Die hadden we nooit ontvangen”.

Bij de overheid 3.0 was het zo gegaan: Je stuurt de brief via email of een webformulier. En je krijgt een bevestiging met nummer en elke keer een berichtwaar het is. Workflow. En ook wat de volgende stappen zijn. Een ambtenaar communiceert via Skyoe met je...

Het trieste is dat al die software al bestaat! Nodig is visie en wil en daadkracht om zoiets integraal in te voeten over hele overheid. En lokale professional die niet praat over strategie maar zo'n ict, training en organisatieveranderingstraject implementeert.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page