top of page

Opzoek naar de menselijke maat op Curaçao

Opzoek naar de menselijke maat op Curaçao

DRAFT 2.0

17 september 2022

Alvorens in de gaan op de zaak moeten wij even definiëren wat wordt bedoeld met de menselijke maat. Het is een begrip dat iedereen wel weet wat er ongeveer mee wordt bedoeld. Ik heb een goed artikel gevonden over de definitie. (Men mag het citaat ook overslaan.):

Definitie

Wat is de menselijke maat eigenlijk? Als ik google kom ik op Wikipedia, met de lichaamsverhoudingen van de Mens van Vitruvius. In de Van Dale vind ik ‘de mens als uitgangspunt’.

Het College van de Rechten van de Mens is gevraagd naar hun perspectief op de menselijke maat, waarin die vermaledijde maat wordt ontleed in deze punten:

Menselijke waardigheid: respect voor de menselijke waardigheid en het recht van bescherming daarvan.

Voorkomen van inbreuken op mensenrechten: heldere regels waar de overheid zich aan houdt, zonder dat ze zo rigide zijn dat er geen rekening gehouden kan worden met individuele situaties.

Gelijke behandeling en bescherming van mensen in een kwetsbare situatie: een overheid die mensen gelijk behandeld ongeacht wie ze zijn, wat ze hebben of in welke situatie ze zich bevinden.

In het rapport van de TCU hebben ze er deze betekenis aan gegeven: “recht doen aan de belangen van burgers bij de totstandkoming en uitvoering van beleid, wet- en regelgeving”.

Het zijn allemaal nogal grote begrippen. Ze zijn abstract, vaag en een tikje nietszeggend. Waar, met wie en hoe start ik concreet als ‘de mens’ het uitgangspunt is? Hoe stop ik ‘respect voor de menselijke waardigheid’ in een website?

De menselijke maat is een containerterm, het heeft zoveel definities dat het niets meer betekent. Het is een jeukterm.

Kwijt

We zijn iets kwijt waarvan we niet precies weten hoe het eruit ziet, en dat is heel lastig zoeken. Daar komt nog bovenop dat we door ‘praten met burger’ die menselijke maat niet zullen vinden. (Zuydweg, 2021)

Maar daar wil ik niet hebben over de omschrijving. Ik wil duidelijk maken dat op Curaçao de menselijke maat steeds vaker en verder zoekraakt, net nu velen geholpen zouden zijn bij het hanteren van die maat. Laat ik twee eigen voorbeelden met u delen, in plaast van die van mensen die maanden op een afspraak moeten wachten met de specialist of om een MRI-scan te maken.

Een week of twee geleden vertelde ik al iets over het feit dat Aqualectra ons had afgesloten van stroom. Na wat bellen bleek dat er onduidelijkheid of de laatste factuur wel was betaald. Wij konden het niet uitzoeken want wij konden zonder stroom niet op het internet. Een en ander zou te maken kunnen hebben dat wij geheel waren ingenomen door de ziektebed en het overlijden van mijn schoonvader. Dus toch even betalen en na drie uur was er weer stroom; wij waren om tien uur afgesloten. De vraag is waar er geen mens die even kan bellen met het verzoek of wij even konden betalen of een andere oplossing zoeken. Sommigen mene zich te herinneren dat men vroeger via de email een waarschuwing ontving.

Gisteren lied de deurwaarder een dwangschrift achter. Ik had 48 uur om contact te maken met de deurwaarder. Even naar de vordering kijken. Ik had een betalingsregeling. (Want in deze tijden van crisis moet men proberen om zoveel mogelijk liquiditeit te hebben.) In de ochtend, na er rustig een nachtje over te hebben geslapen, bel ik de deurwaarder. Mijn eerste poging om halfacht, was te vroeg, maar rond negen uur lukt het wel. Wij stellen vast dat de betalingsregeling is ingetrokken, want er was geen maandelijkse aflossing. Ze verwijst mij keurig naar mijn case-behandelaar om het te bespreken. Alleen kan ik hem niet gelijk aan de lijn krijgen, dus stuur ik hem een mail. Daarin leg ik uit dat er iets fout is gegaan met het aanmaken van de maandelijkse overschrijving via e-banking en of wij de regeling weer kunnen activeren. Mijn vraag is: of mij niet even een email had kunnen sturen of dat men niet even had kunnen bellen? Het lost het probleem ook op, of zelfs beter en sneller op, en wij voelen ons allemaal een beetje meer mens.

Dit probleem van menselijke maat is wereldwijd een groot probleem aan het worden. Dat heeft onder anderen te maken met het inzetten van technologie en de mensen moet zich schikken naar systemen die de mens hebben weggezet in een algoritmes. Bij ons hadden wij als postkoloniale samenleving al een probleem met de menselijke maat, want in het koloniale systeem waren sommigen minder en andere weer meer mens. Het is tijd dat wij gaan handelen naar het feit dat we allemaal mensen zijn en volgens die maat met elkaar willen omgaan.

References

Zuydweg, V. (2021, oktober 12). De zoektocht naar de menselijke maat. Opgehaald van www.gebruikercentraal.nl: https://www.gebruikercentraal.nl/blog/de-zoektocht-naar-de-menselijke-maat/

Miguel Goede

0 views0 comments

Comments


bottom of page