top of page

Opleiding van het ambtelijk apparaat

Opleiding van het ambtelijk apparaat

DRAFT 2.0

31 maart 2022

Vorige week viel het “Strategisch Opleidingsplan” van het apparaat van Curaçao in mijn mailbox. Het document is geen tien pagina’s, en dat is goed! Naast de inleiding zijn er twee delen: De context en het opleidingsbeleid. De context bestaat uit: Goed bestuur (good governance); Profiel ambtenaar van de toekomst; Leiderschapsontwikkeling; Evaluatie; Het strategische HRM beleid. Het opleidingsbeleid bestaat uit: Beleidsuitgangspunten; en Leer- en ontwikkelingsactiviteiten volgens drie pijlers.

Er wordt gewerkt met een slogan “Gobièrnu ta nos” (de overheid dat zijn wij). In het plan wordt een begroting gevraagd van één miljoen en de RvM gaat akkoord met 75% van dat bedrag. De nota stelt dat het gezamenlijk apparaat in het verleden 4.5 miljoen heeft begroot en daar slechts 2.3 miljoen heeft besteed.

Het profiel van de ambtenaar van de toekomst luidt: Heeft kennis van wet- en regelgeving; Beheerst relevante applicaties; Is integer. Onder leiderschap staat onder anderen dat de top en middenkader moet kunnen discussiëren met bestuurders over ontwikkelingen.

In het strategische HRM beleid (de overheid zijn wij) daar is de overheid en de ambtenaar bezig met zichzelf, om dienstbaar te zijn aan de burgers en bedrijven.

De beleidsuitgangspunten plan zijn: Overheid als goede werkgever; De overheid zijn wij; Centrale coördinatie; Maatwerk en praktijkgericht; etc.

De drie pijlers zijn: Introductie van nieuwe ambtenaren; Permanente educatie; en Algemene opleidingen.

Vervolgens is alles functiegerelateerd, maar sluit de nota af met individuele ontwikkeling van ‘talento’.

Ik kan al jaren niets met het woord ‘strategisch’, dus zoek ik het even op wat een strategische opleidingsplan is:

In een strategisch opleidingsplan staat omschreven hoe u als organisatie vorm geeft aan de ontwikkeling van medewerkers. Het plan is afgestemd op de organisatie visie. Een visie is een langetermijnperspectief, een doel waar u als organisatie naar streeft.

In een opleidingsplan wordt concreet vastgelegd wanneer je als bedrijf gaat opleiden (voorwaarden), welke personen (of functies) er worden opgeleid, wat de leerdoelen zijn en wat de kosten (budget) zijn. Daarnaast bepaal je hoe het leertraject georganiseerd wordt.

Er moet dan vastgesteld worden dat het plan nog niet voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een dergelijk document; punt. Wat zorgelijker is dat de strategie helemaal voorbij gaat de verandering van tijdperk (Rotmans & Verheijden, 2022), dat is versneld door de pandemie, en dat rond de wereld wordt gewerkt aan betere manier van dingen doen. Dat de rol van de overheid is veranderd. Het is dan ook niet vreemd dat er geen behoefte aan een echte bestuursacademie die het kader kan opleiden tot doeners die denkers. Dit in een context waarin zeer ongenuanceerd wordt gesproken over de kwaliteit van het apparaat; gesproken wordt aan gebrek aan denk- en uitvoeringscapaciteiten de Coho als enige redding wordt gezien.

References

Rotmans, J., & Verheijden, M. (2022). Omarm de chaos. De Geus.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page