top of page

Opinieleider

Opinieleider

DRAFT 2.0

27 augustus 2022

Een opinieleider of opiniemaker is iemand die de maatschappelijke meningsvorming beïnvloedt. Dit doet de opinieleider door via de massamedia zijn mening te verspreiden en/of het debat aan te wakkeren over actuele zaken.

Laatst zat ik aan tafel en begreep ik dat het een groep van opiniemakers was. Ik dacht, vreemd. Een paar dagen later zinspeelde weer iemand dat ik een opiniemaker ben. Ik dacht laat ik opzoeken wat dat wel niet is, want ik zie mij niet als opiniemaker. Ik denk dat opiniemaker het Nederlandse woord is voor influencer. Na het lezen van de definitie zag ik het nog minder. Want ik heb niet de behoefte niemands opinie te beïnvloeden, dat is niet mijn intentie. Ik ben een wetenschapper die analyseert en mijn teksten ziet als een creatieve uiting; l'art pour l'art. Tijdens zo’n bijeenkomst werden wij gevraagd ons voor te stellen. De gespreksleider noemde mij bij naam. Ik zei inderdaad dat ben ik en ik doe verder niets (bijzonders). Dat is ook zo. Sommige mensen raakten een beetje verward van mijn antwoord en geloven dat niet.

Ik begrijp dat ik voor mensen in een hokje moet passen, dat maakt de wereld eenvoudiger, maar zo eenvoudig is het niet. En de stap naar science is just another opinion is dan een hele kleine.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Dissent: A Pillar of Democracy

Dissent: A Pillar of Democracy April 18, 2024 Yesterday, I couldn't find the time to blog. My schedule was packed, and it was chaotic. Not only were there continuous meetings, but numerous reports nee

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium April 16, 2024 Last Friday, I had the opportunity to attend the symposium organized by the Association of Dutch Caribbean Economists (ADCE) on the them

Confronting Ignorance in the Face of Reality

Confronting Ignorance in the Face of Reality April 15, 2024 We are ignorant of the facts, and we deny the facts we do have. No one is pushing to finally publish the figures from the 2023 census. Howev

Comments


bottom of page