top of page
Search
  • _

Opinieleider

Opinieleider

DRAFT 2.0

27 augustus 2022

Een opinieleider of opiniemaker is iemand die de maatschappelijke meningsvorming beïnvloedt. Dit doet de opinieleider door via de massamedia zijn mening te verspreiden en/of het debat aan te wakkeren over actuele zaken.

Laatst zat ik aan tafel en begreep ik dat het een groep van opiniemakers was. Ik dacht, vreemd. Een paar dagen later zinspeelde weer iemand dat ik een opiniemaker ben. Ik dacht laat ik opzoeken wat dat wel niet is, want ik zie mij niet als opiniemaker. Ik denk dat opiniemaker het Nederlandse woord is voor influencer. Na het lezen van de definitie zag ik het nog minder. Want ik heb niet de behoefte niemands opinie te beïnvloeden, dat is niet mijn intentie. Ik ben een wetenschapper die analyseert en mijn teksten ziet als een creatieve uiting; l'art pour l'art. Tijdens zo’n bijeenkomst werden wij gevraagd ons voor te stellen. De gespreksleider noemde mij bij naam. Ik zei inderdaad dat ben ik en ik doe verder niets (bijzonders). Dat is ook zo. Sommige mensen raakten een beetje verward van mijn antwoord en geloven dat niet.

Ik begrijp dat ik voor mensen in een hokje moet passen, dat maakt de wereld eenvoudiger, maar zo eenvoudig is het niet. En de stap naar science is just another opinion is dan een hele kleine.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page