top of page

Operatie geslaagd en nu moet de patiënt nog blijven leven

Op 7 maart 2014 komt het nieuws door dat de aanwijzing aan de regering in Willemstad door de rijksministerraad is opgeheven. Deze maatregel werd noodzakelijk 13 juli 2012 naar het wanbeleid van het kabinet Schotte. Het hield onder anderen in dat we er geen ambtenaren in dienst konden nemen en geen leningen konden aangaan. Nu blijkt de financien weer onder controle dankzij een aantal harde maatregelen die met name de gepensioneerden hard hebben getroffen, de koopkracht verder terug heeft gebracht en daardoor de economie verder en langer heeft doen verslechten. De hoop is nu dat door het opheffen van de aanwijzing de economie weer gestimuleerd kan worden door overheidsinvesteringen, die immers weer kan lenen.

Deze theorie is erg simpel want er zijn vele factoren die ook een rol spelen. Bijvoorbeeld het ambtelijk apparaat functioneert nog steeds niet. Het onderwijs ligt nog altijd in het slop. Er is nog een gemeenschappelijke visie en wordt er dagelijks letterlijk gevochten. Desondanks rapporteert de grootste bank een nieuw record resultaat.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page