top of page

Op 24 maart is het een maand dat de oorlog in Oekraïne is begonnen

Op 24 maart is het een maand dat de oorlog in Oekraïne is begonnen

DRAFT 2.0

27 maart 2022

De stad Marioepol is weggevaagd. Het is heel aannemelijk dat er oorlogsmisdaden zijn gepleegd. Op 24 maart wordt gerapporteerd dat een theater waar driehonderd kinderen dekking zochten, doelbewust is gebombardeerd en veel kinderen zijn omgekomen. De beelden doen denken aan Syrië. De hoofdstad Kyiv houdt stand. Het beeld is daar dat van een stadsoorlog, waar van deur tot deur slag wordt geleverd. Met de door het Westen geleverde wapens (antitankwapens), lijkt men de Russen niet alleen op te houden, maar zelfs wat terug te dringen. Poetin lijkt zich nu te concentreren op het bevrijden van het Donetsbekken in Oost-Oekraïne. Een van de zwaktes van het Russische leger lijkt de top te zijn, dat zou het gevolg zijn van cronyisme.

Gokker Poetin had op een zwakkere tegenstander gerekend die hij kon overbluffen. Inmiddels zijn drie miljoen mensen het land ontvlucht en zijn 1,85 miljoen mensen binnen het land op de vlucht. Over het aantal doden bestaat onduidelijkheid. De schattingen zijn dat tussen de 10.000 en 25.000 Russen reeds zijn gesneuveld. Aan de kant van Oekraïne wordt gesproken van 1.300 gesneuvelden en zeker 3.100 burgerdoden.

De onderhandelingen verlopen moeizaam. De Turkse president Edndogan blijkt een van de onderhandelaren te zijn. Even leek er een doorbraak, dat zou inhouden dat Oekraïne het lidmaatschap van de NAVO afzweren.

Eén patriarch van de Russische kerk. Kirill, spreekt van een heilige oorlog. En ook de paus was al vanaf de eerste week van de oorlog, zonder protocol, in het Vaticaan naar de Russische ambassade gelopen om te proberen een eind te maken aan oorlog, tot nu toe met weinig success. Op 24 maart consacreert paus Franciscus Rusland, conform de wens van moeder Maria, honderd jaar geleden geuitin Fatima, Portugal.

Intussen heeft ook het Internationale Gerechtshof de Russische inval veroordeeld. De wereldleiders overleggen via de telefoon en vliegen naar overleggen. President Biden ging naar Brussel om te overleggen met de NAVO. In de tussentijd spreekt Zelensky niet alleen de UN en de Amerikaans Congres virtueel toe maar nog vele anderen. Op 26 maart, enkele uren voordat Biden in Polen een toespraak houdt, bombardeert Rusland Lviv, dicht tegen de Poolse grens aan. Biden zegt dat Poetin niet lander president kan zijn.

Steeds meer wordt gesteld dat de rijkdommen van Oekraïne ook een motief is voor de Russische invasie. Het land is de graanschuur van de wereld en is ook een van de grootste producenten van zonnebloemolie, even als producent van grondstoffen van belang voor de productie van computerchips. Hierdoor is er schaarste van deze producten en rijzen de prijzen de pan uit.

De boycot van Rusland is verrassend snel en effectief en wordt zwaar gevoeld in Rusland. Sommige experts zeggen dat de Russische economie nu al is afgezakt naar het niveau van vijftien jaar geleden. Mede daardoor moet in eigen land Poetin steeds strengere censuur toepassen en hard ingrijpen.Ook sport blijkt steeds meer een front te zijn in de oorlog.

De oorlog is ook een katalysator. Zo zal de energietransitie wordt versneld, want wij willen niet langer dat fossiele brandstoffen een wapen is. Cyber security wordt ook belangrijker want de cyberwar is significant gebleken. Een netwerk van meer dan 300.000 hackers richt zich op Rusland en op 24 maart berichten zij dat ze de centrale bank van Rusland hebben gehackt.

Hoe langer de oorlog voortduurt, hoe meer experts zich zorgen maken over de eventuele inzet van chemische- en kernwapens en het begin van de Derde Wereldoorlog.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page