top of page

New government building is so 2.0 (2)

Wat gaan we daarna met al diemonumenten doen?

WILLEMSTAD — Met de constructie van een nieuw kantorencomplex voor de overheidzal een bedrag van rond de 100 miljoen gulden gemoeid zijn. Dit verklaardeFinanciën-minister José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid GlennSulvaran) gisteren tijdens de wekelijk- se persconferentie van de Raad vanMinisters. Volgens de minister zal het centraliseren van ondersteunendediensten van de overheid in een gebouw een besparing van 30 tot 50 miljoengulden gaan opleveren.

Miguel Goede But these 2.0people still do not get it... They want to build a new government building...Wake up this is 3.0...

Runy Calmera Every kid an email

Every kid access to wifi

Every kid access to facebook

Every kid access to YouTube

Tender for telecom companies like UTS, Flow etc.

Start June 2013 on Curacao.

Live December 2013.

Instead of building roads build the connection to the future.

How much would this project cost on Curacao?

Is this a project Mr Helmin Wiels and Mr Alex David Rosaria wouldsponsor? Miguel Goede what do youthink?

Runy Calmera I think theInvestment I. Education of our people has a much higher return on investmentthan investment in a building. I heard there are other buildings empty.Nowadays It does not matter where you are. Thinking that people get moreproductive by sitting together is 1.0 thinking. What you need to get moreproductive are better processes, better accountability and clear responsibilitiesand better communication. Teams working together for their clients: the Curacaopeople and businesses.

Invest in processes and communications and in education. Forget the Governmentbuilding.

Runy Calmera Lets break itdown: investing in a building is good for the economy during the buildingperiod. People get jobs in construction. After the building is done you haveless expenses for rent and you need to pay interest for the loan. No long termjobs.

Investment in ICT for education like St. Kitts is also good on the short run.UTS, Flow etc get more sales. More jobs. Then you train the people, theteachers etc. Now you invest in the Human capital. You build on their creativecapacity.

On the long term you get a whole segment of your next generation who has beentrained, new skills.

These people are better equiped for the labour market. The pay taxes becausethey get better jobs. Because your labour force is more skilled, you attractmore investors. They bring foreign capital. More returns.

They mix their knowledge with the small businesses of Curacao , which are themain businesses here. More jobs are created.

The people who are working will not ask for social benefits (your costs godown). More returns.

I would bet that the second Investment option is at least 3 times moreproductive than the first one.

Alex David Rosaria Sure. Wak miposting: GET INVOLVED Staten tin aktualmente 11 komishon fiho i 1 temporal. Kada komishontin su presidente. Komishonnan tambe por risibí gruponan den komunidat padiskutí temanan di interes amplio i/o general. Bai PAIS FB página pa un bistakompleto.

Runy Calmera Let me break itdown again for you to the pesonal level. When I did not use technology. Thingswent much slower. My accounting, contacting clients, organizing info wasslower. Then I invested in an online customer Relationship management System. Iinvested some time to learn the System and upgrade my skills. Now with just 30dollars a month extra cost, and some guys working day and night on this onlinesystem in Australia and giving me new features every quarter, my productivityhas gone up.more than 3 times. Invest in ICT guys and in our people.

Miguel Goede Runy Calmera,introducing ICT will level the playing field. Rich and poor have access toinformation. People will have higher self esteem. They will have more drive.They will do projects and start companies....

Runy Calmera Miguel Goede I ace Ace Suares Alex David Rosaria a invita nos!

Mi ta verwacht di bosnan awor duidelijk kiko ta e plan concreto pa open SourceI society 3.0.

Danki!

MiguelGoede Zal hem mijn boek Curaçao 3.0 geven, Runy Calmera.

RunyCalmera Nee je moet in een persoonlijk gesprek en korte presentatieje plan toelichten en waarom het goed is voor de Curacaose bevolking! En datboek meteen afgeven.

MiguelGoede Dat bedoel ik Runy. Presentatie en boek achter laten. Hij moethet wel kopen, dan leest hij het en ik Ben werkloos zonder inkomen...

Top ofForm

Ton HofstedeGoeie vraag. De eigenaren verplichten tot onderhoud?

MiguelGoede En als overheid zelf eigenaar is? Dit is geen goed plan. Ditgeld moet in technologische oplossingen geinvesteerd worden...

ElsLangenfeld waar komt die 100 miljoen vandaan? uit de pot dieeigenlijk is bestemd voor het ziekenhuis? laten ze eerst eens beginnen die tweeverdiepingen van de noordvleugel in Fort Amsterdam af te maken en in te richtenvoor ambtenaren.

MiguelGoede In artikel in Amigoe is niet duidelijk hoe dit gefinancieerdword. Maar dit lijkt me echt geen goed plan. Slechte organisatie in nieuwgebouw, blijft slechte organisatie...

DennisKlaus Inderdaad moet hier beter over nagedacht worden. De overheidis zelf grotendeels eigenaar van de monumenten waar ze in zitten. Wta ga jedaarna ermee doen. bv. Fort Amsterdam?

MiguelGoede Ben blij dat je meedenkt Dennis Klaus, want ik ben een bestuurskundige enniets anders. Verder weet ik dat wij als SIDS met een binnenstad op dewerelderfgoedlijst moeten uitkijken. De waarde van de binnenstad als onderdeelvan het toerisme is onscha...See More

DennisKlaus Ik denk overigens dat het goed is als alle ministeries in debinnenstad blijven of komen. Ook daar zou over nagedacht moeten worden. (waarbv) want je kunt dan van het ene minsiterie naar het andere lopen. Goed voor degezondheid, goed voor de binnenst...See More

Jacob GeltDekker Els, gewoon, commercieel gefinancierd met de pensioenfondsen.

MiguelGoede De visie moet zijn om de overheid te concentreren inmonumenten, ook in Otrabanda, Pietermaai en Scharloo. Een bestuursstad (voorhet Caribische gebied). De monumneten moeten met technologie green gemaaktworden en technology moet er virtueel een over...See More

Jacob GeltDekker Vergeet niet, de pensioenfondsen zijn overliquide wegensgebrek aan investeringsprojecten. De haven St. Maarten ging niet door. Aquaelectra gebouw ging niet door. Nobo ging niet door, enz..

MiguelGoede Laat ze in de restauraties investeren, Jacob Gelt Dekker...

22 hours ago · Like

MiguelGoede Aan de andere kant kan Kura Hulanda via de brug uitbreiden.Niet allemaal, toch? Geef ze nog een kans on te laten zien dat het niet zois...

Jacob GeltDekker Ik denk er sterk over om het geheel maar te sluiten, omdat wehet laatste jaar dagelijks worden leeggeroofd en er van de overheid helemaalniets te verwachten valt, behalve misdaad.

PimBouwman Maar over de monumenten dus. Een gebouw voor 1500 man lijktme complete waanzin. Behalve dat het 3x zo duur wordt als gepland, wordt hetook niet terugverdiend, wordt het ook niet goedkoper om elkaar te bellen (alsje internet hebt is bellen nu ook al ...See More

PimBouwman Daar kan echt bespaard worden. Gewoon de rechtspositieopenbreken ook,. Meedoen aan de basisverzekering. Nood breekt wet.

PimBouwman Maar ik ben natuurlijk veel te Nederlands, Ik snap niets vanCuracao. Daar moet je heel relaxed afwachten tot de Titanic zinkt, terwijl de(carnavals)muziek doorspeelt.

Jannekede Vries · Friends with Jacob Gelt Dekker

De leegstand van kantoorgebouwenis een groot probleem (in Nederland). Bedrijven zetten nieuwe gebouwen neer, enlaten de oude gebouwen leeg achter, die door veroudering niet meer te verhurenof te verkopen zijn. Daarbij ontstaat nog een deel van de le...See More

JosephHart Een goed idee: jaarlijks minder 17 miljoen aan huur, meerefficiency in het ambtenaren apparaat, de bouw draagt bij tot economischeontwikkeling (salarissen bouwvakkers, materiaal aanschaf) en.... hetAmstelterrein zou daar uitstekend voor geschikt zij...See More

1 view0 comments

Comments


bottom of page