top of page

Miss Curaçao als uitzondering op andere missen?

Miss Curaçao als uitzondering op andere missen?

DRAFT 3.0

23 januari 2023

Bij de laatstgehouden Miss Universe, gooide Miss Curaçao hoge ogen. Ze eindigde bij de laatste vijf. Alleen Annemarie eindigde, in 1968, hoger. Een zeer lovenswaardige prestatie. Ze had hoger kunnen eindigen als ze de berucht vraag anders had beantwoord. Maar de druk op de relatief jonge miss―ze is twintig jaar en de winnares is achtentwintig jaar―en onervaren―het was haar eerste missverkiezing―was enorm. De essentie voor mij was dat om het antwoord van onze miss te begrijpen moet jurry de lokale situatie kennen. Haar antwoord kwam in essentie erop neer dat onze minister president zich hard moet maken voor het stoppen van het “zij” en ”wij” gebeuren en het jagen op mensen. Haar antwoord zou meer hebben aangesproken als ze het als boodschap aan alle regeringsleiders van de wereld richte. Dan zou elk jurylid haar antwoord kunnen plaatsen. Wat ik probeer uit te leggen dat alles global is en lokaal niet meer bestaat.

Maar eigenlijk wil ik het hebben over de verkiezingen van de carnavalskoningin en de prins en pancho. Ik heb wat momenten gezien, want ik heb niet gekeken en lag al lang op één oor toen de uitslag bekend werd gemaakt. Daar ging het helemaal fout bij het beantwoorden van vragen, heb ik mij laten vertellen. Velen schrijven het doe aan het falen van onderwijs, maar wordt de thuissituatie en de politiek ook genoemd als schuldigen.

Ik zie ook een verband met de kwaliteit van de service die ik de afgelopen weken geniet van die jonge mensen in het cafe van fastfoodketen. Ik leg zelfs verband met de kwaliteit van het ambtelijk apparaat. Maar ook begrijp ku nu beter waarom werkgevers als Sandals melden dat ze geen gekwalificeerd personeel kunnen vinden

En laten wij heel duidelijk zijn. Deze jonge mensen hebben niet de schuld. Het is de schuld van thuis, de school, de politiek―twee regeringen verder zijn wij niet verder dan een concept van een nulmetingrapport―en ook de vakbond. Het opvoeden en opleiden van jonge mensen wordt nu al twee of drie generaties verwaarloosd. In de regel hebben de beter gestelden het beter voor elkaar; hun kinderen redden het meestal wel.

Wij moeten ons realiseren dat de basis de hoogte van de top bepaalt. Dus hoe beter de massa is opgeleid, hoe meer en betere toppers wij voorbrengen. Verder moeten wij ons ook realiseren dat deze jongeren stemmen. Het is duidelijk dat ze niet kunnen stemmen op basis van inhoud, want daar zijn ze niet in geïnteresseerd of kunnen ze niet volgen. Dit alles is het resultaat van meer dan twintig jaar Family & Friends.

Het is voor mij nu duidelijk dat de herstelbetaling van Nederland voor hun rol tijdens de slavernij voor 100% naar het onderwijs moet. Het intellectuele klimaat en –debat zijn vanaf 2010 de nek omgedraaid. Wij hebben hooguit een groep professionals van MBO niveau tot post-academisch niveau die skills verkoopt aan de politiek of het bedrijfsleven. Sommigen noemen het prostitutie. Ik ben ervan overtuigd dat in een intellectueel klimaat onze miss Curaçao nog verder had kunnen komen, immers, de basis bepaalt de top. En ja, het is de top die zich moet inspannen om de basis te versterken. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat wij een gebrek habben aan gecapaciteerde mensen dat Coho een grote gemiste kans is. De kans dat wij het zullen redden is niet groot.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page