top of page

Meer gelijk dan ik wilde

Ik heb met Curaçao 3.0 meer gelijk gehad dan ik dacht. Curaçao kan niet naar 3.0 en glijdt af naar 1.0. Wat is de oplossing? Iedereen moet "back to basics" en doen wat hij moet doen. Knelpunten moeten worden gesignaleerd worden en worden opgelost. Een van de knelpunten die zich zal voor doen is: "the right man on the right place". We moeten daar praktisch in zijn en de juiste mensen plaatsen. Met name in het onderwijs, van hoog tot laag, te beginnen bij de minister.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page