top of page

Master in Corporate Governance; In the end all you can rely on is yourself

Master in Corporate Governance; In the end all you can rely on is yourself

DRAFT 2.0

31 augustus 2022

Aan het eind van de voorbereidingen van de honderdste Master Class Corporate Governance, vraag ik mij af, wat is de essentie van mijn boodschap aan de deelnemers? Tot nu toe verzekerde ik mij dat zij begrepen dat governance een cyclisch proces is van continu verbeteren.

Stel dat een vliegtuig neerstort in de Andes en iedereen overleeft het en men maanden moet overleven tot men de groep vindt. Dan zal iedereen merken wie arts is, wie pastoor en wie een master is in governance. Ook wanneer iemand naakt is - of vooral wanneer - zal men werken wat de essentie is wat iemand met zich meedraagt. Het gaat niet om de verpakking en de presentatie of wat men even kan opzoeken in boeken of het internet.

Good governance is, net als bij sport, om een ingeslepen reflex. Een speler is tijdens de wedstrijd maar een fractie wat hij/zij is tijdens de training.

Good governance gaat om het handelen - leven - volgens een set waarden en normen; niet het kennen van of het weten van deze. Men is niet wat men weet en zegt maar wat men doet. Deze waarden en normen leert men of ontwikkelt men niet door even naar een Master Class te gaan. Het begint al heel vroeg thuis en ontwikkelt zich het hele verdere leven.

Terug naar de sport. Sport is reflexen. Bij baseball is de snelheid van de bal regelmatig boven de 90 miles per uur. In governance ook. Teken je het voorgelegde document wel of niet? Maak je die kanttekening – opmerking - wel of niet? Het zijn beslissingen die je neemt in een split second en dat heeft gevolgen. Zo'n moment wordt bepaald door je waarden en normen, kennis en wijsheid, intuïtie; het gaat om je persoon(lijkheid).

Wim de Vrijer - mijn mentor - zei altijd: Als men zich aan de tien geboden zou houden, hebben wij good governance. Ik dacht in het begin dat hij een grap maakte. Roel in 't Veld - een andere mentor van mij - legde in zijn oratie uit dat een code corporate governance een prothese is voor deugdzaamheid en goed bestuur. Zodra er een code ligt, raadpleegt men de code en niet het innerlijk moreel kompas – het geweten.

In the end the only one you can rely on is yourself. Natuurlijk is het belangrijk dat je omringt bent door goede collegae, familie en vrienden, die je supporten, maar het komt er op aan wat jij beslist en doet of niet doet. Dat is hier de balans tussen 'wij' en 'ik/jij.' En daarom is het een goed idee om regelmatig aan een Master Class deel te nemen. Ik hoop dat ik dit eind deze week kan overbrengen bij de participanten.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page