top of page

Lijstje van Gonzalo

Op 6 december 2013 formuleert Gonzalo in zijn radiopraatprogramma het volgende lijst:

FWNK

Aqualectra

UTS

Problemen in het onderwijs.

Koprodeko. Deze is nieuw. Ineens meldt de minister dat er deze bank al drie jaar met miljoenen verliezen te kampen heeft. Het vrelis van 2012 was 5.9 miljoen.

Hij voorspelt dat CDM ook snel aan de lijst toegevoegd zal worden.

Het is duidelijk. Na 101010 is een serie ondeskundige en misschien zelfs boeven op plekken gekomen en is veel geld verdewenen en misschien zelf gestolen. Misschien heeft un niet mee gedaan met de colaboarteurs en opportunisten, maar dan bent u dom, naive of laf. Hoe dan ook  We zijn alle maal verantwoordelijk.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page