top of page
Search
  • _

Latin America Organized Crime Study for the Kingdom of the Netherlands

Latin America Organized Crime Study for the Kingdom of the Netherlands

DRAFT 1.0

7 maart 2021

Er is weer een rapport in omloop (Insight Crime). Er staat geen datum op, maar ik schat dat het uit 2020 of 2021 is. Ik wist wel dat het er aan kwam. Er zijn ook berichten naar aanleiding van het rapport in de media verschenen. Het rapport telt 61 pagina’s en bevat achttien aanbevelingen.

Het komt op het volgende neer op het volgende. Curaçao en de andere eilanden zijn in de ban van de Transnational Organized Crime (TOC). Deze richten zich primair op drugshandel, heroïne, en witwassen van geld. De remedie is internationaal samen te werken om deze vorm van criminaliteit te bestrijden (Coke handel een gevaar voor het koninkrijk, 2021).

Het is echt niets nieuws onder de zon. Ik heb het al gepubliceerd in 2013 (Goede, 2013). Ook toen was het geen nieuws. Wat ik niet lees, maar velen weten het wel, is hoeveel geld wordt er witgewassen in deze verkiezingscampagne? Wil daar iemand over praten?

References

Coke handel een gevaal voor het koninkrijk. (2021, Maart 1). Opgehaald van /antilliaansdagblad.com: https://antilliaansdagblad.com/curacao/23220-cokehandel-een-gevaar-voor-het-koninkrijk

Goede, M. (2013). Transnational organized crime(TOC) and the relationship to good governance in the Caribbean. Opgehaald van www.academia.edu: https://www.academia.edu/36700043/Transnational_organized_crime_TOC_and_the_relationship_to_good_governance_in_the_Caribbean_Transnational_organized_crime_democracy_TOCD

Insight Crime. (sd). Latin America Organized Crime Study for the Kingdom of the Netherlands.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page