top of page

Kon a bai ku nos ekonomia for di 2010? Yuda ami.

Kon a bai ku nos ekonomia for di 2010? Yuda ami.

DRAFT 1.0

26 mei 2021

26 mei 2021

21 mei schreef ik over de openbare financiën van het eiland. Vele konden concrete bouwstenen aanreiken. Bij een gelijke vraag over de economie is dat beduidend minder het geval. Veel reacties waren uitingen van frustratie.

Ik probeer hieronder de uitlatingen samen te brengen in een verhaal. De economie is weg als gevolg van corruptie. Men gebruikt woorden als pastechi en verdampen om dat te duiden. Sommigen spreken van een plunder economie. Het ging al twintig jaar niet goed. COVID-19 heeft zaken slechts blootgelegd, versneld en verergerd. Velen waren hoopvol aan het begin van 2020. Het ging goed met het toerisme en men verwachtte dat er een echte doorbraak zou komen, in combinatie met de creatieve economie. Het ging bijvoorbeeld goed met de lokale film en de creativiteit in de sociale media. Anno 2021 is het een kwestie van landspakket en hervormen.

Tussen vijf en acht miljard NAFS zijn verdampt ,dus geplunderd door, internationale en lokale Consultancy, overheids NV’s, spook stichtingen van familie en goede vrienden die per toerbeurt aan hun trekken moeten komen binnen de Curaçaose “GUNSTEN DEMOCRATIE, binnen dit systeem wordt ook bepaalde groepen ontzien op het gebied van afdragen van belastinggelden, dus er moeten enkele miljarden op straat liggen. Dus iemand met ballen moet het belastingsysteem zuiveren . De meeste consultants kunnen hun biezen pakken want het zijn parasieten .

COHO MOET OOK AANGEHAAKT WORDEN AAN EEN ONTWIKKELINGSBANK ALS DE FMO DE GROOTSTE INVESTERING EN ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ IN DE EUROPA. EN ALS DIT EEN FEIT WORDT ZULLEN ER CAPABELE YDK OPGENOMEN MOETEN WORDEN ALS MEDEWERKERS BIJ ONTWIKKELING BANKIEREN,EN DEZE MENSEN MOETEN NIET GAAN ZEUREN OM LEIDING WANT ZIJ HEBBEN GEEN TRADITIE EN KENNIS VAN ONTWIKKELING BANKIEREN .WEL MOETEN ZIJ

Dit is niet waar ik naar opzoek ben dus heb ik een rapport aan de Tweede Kamer over deze kwestie opgezocht en volsta ik hier met een citaat:

Vooral Curaçao verliest met langdurige krimp van de economie snel terrein

• De gemiddelde economische groei van de Caribbean Small States bedraagt tussen 2010 en 2018 0,7 procent.

• Met een gemiddelde economische groei van -0,5 procent tussen 2010 en 2018 blijft Curaçao achter bij de regio. Met gemiddeld 0,5 procent per jaar bleef de economische groei van Aruba ook achter bij de regio. De economie van Sint Maarten daarentegen groeide iets harder dan de regio, tot orkanen Maria en Irma voor forse krimp zorgden van 8,4 en 8,5 procent in 2017 en 2018.

De groeiprognoses voor Curaçao en Aruba zijn ongunstig

• Niet alleen de realisaties, ook de (pre-Corona) groeiprognoses voor Curaçao en Aruba blijven achter bij wat voor de regio wordt voorzien: voor Curaçao wordt voor de periode 2019-2024 een gemiddelde jaarlijkse groei van 0,4 procent voorzien; voor Aruba 1,1 procent per jaar. De prognose voor Sint Maarten is met gemiddeld 3 procent per jaar conform de prognose voor de regio. Deze prognoses zijn van voor de Corona-crisis. Het zeer open karakter van de economieën van Curaçao, Aruba en Sint Maarten is een kracht en biedt kansen, maar maakt ook kwetsbaar ...

De vooruitzichten voor Curaçao zijn ongunstig

• De economische vooruitzichten voor Curaçao zijn ongunstig. Nog voor de uitbraak van de Corona-crisis voorzag het IMF dat Curaçao na een voorzichtig herstel in 2021, het lage groeipad van de afgelopen decennia zou hervatten. Daarbij werd nog uitgegaan van herstart van de raffinage activiteiten. De lage groeiverwachting weerspiegelt de zwakke productiviteitsontwikkeling en het bestaan van structurele problemen die ontwikkeling van de economie van Curaçao in de weg staan.

• Inmiddels ziet het toekomstbeeld voor Curaçao er nog somberder uit. De Corona-crisis slaat een fors gat in de economie en de overheidsfinanciën (zie addendum bij dit rapport). Met de Corona-crisis is ook de herstart van de raffinage activiteiten vertraagd, zelfs onzeker geworden.

• Hogere overheidsschuld, hogere werkloosheid, en het niet of vertraagd opstarten van de raffinaderij maken het aannemelijk dat Curaçao als gevolg van de Corona-crisis op een lager groeipad terecht komt dan pre-Corona werd voorzien. De voortdurende crisis in Venezuela vormt daarbij een extra en een majeure onzekerheid. Curaçao heeft een omvangrijk onbenut economisch potentieel

• De economische groeipotentie van Curaçao ligt boven het groeipad dat het land de afgelopen decennia heeft gevolgd. Volgens Het IMF is op Curaçao sprake van een negatieve output gap – (van Buiren & Gerritsen, 2020)

In een woord ongunstig. Als je de emoties van mijn vrienden weg filtert, zeggen zij niet iets anders dan het bureau. Gelukkig is er weer een contract getekend en lijkt het erop dat er weer rook uit de schoorstenen van de raffinaderij zal waaien (Curacao reaches deal with CORC B.V. for management of Isla refinery, 2021).

References

Curacao reaches deal with CORC B.V. for management of Isla refinery. (2021, mei 21). Opgehaald van www.reuters.com: https://www.reuters.com/article/curacao-refinery/curacao-reaches-deal-with-corc-bv-for-management-of-isla-refinery-idUSL2N2N82WO

van Buiren, K., & Gerritsen, M. (2020). Kleine eilanden Grote uitdagingen; Het Caribisch deel van het Koninkrijk in regionaal perspectief: prestaties, kansen en oplossingen. mei.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Other Side of the Coin

The Other Side of the Coin March 2, 2024 In our discussion on disease poverty, primarily stemming from the lack of a steady income, it's essential to consider the flip side: the presence of excessive

bottom of page