top of page

Kleinschaligheid, Small Island Developing States

Kleinschaligheid, Small Island Developing States

DRAFT 2.0

29 april 2022

Het concept op het lijst is: kleinschaligheid. Ik moet denken aan Small Island Developing States. Wat zijn dat? Tot 2008 wisten velen op het eiland niet wat dat was. Dat is nu anders, steeds meer weten er iets meer van.

Small Island Developing States (SIDS) are a distinct group of 38 UN Member States and 20 Non-UN Members/Associate Members of United Nations regional commissions that face unique social, economic and environmental vulnerabilities. (About Small Island Developing States, 2022)

Ik vernam in 2005 voor het eerst iets van SIDS door een link van een collega die de Mauritius Strategy meldde. In 2008 werd ik gevraagd door de minister van Onderwijs Cultuur Wetenschap en Sport van de Nederlandse Antillen (toen) om een korte evaluatie te doen van 25 jaar geassocieerd lidmaatschap van de UNESCO. Deze status is bedacht voor de Nederlandse Antillen. Het geeft aan hoe vooruitstrevend de eilanden toen waren. De evaluatie wees uit dat de Antillen goed gebruik hebben gemaakt van de UNESCO ook het gebied van taal en onderwijs. Ook was Curaçao succesvol als “World Heritage Site”. Curaçao was totaal niet actief op het gebied van wetenschap en maakte ook geen gebruik van de programma's op het gebied van media en journalistiek. Tot slot wist niemand in de Nederlandse Antillen dat we behoren tot de SIDS.

Mijn conclusies waren:

I want to highlight the concept of SIDS because too little attention is given to this concept and the Netherlands Antilles are a SIDS. And I want to plead for more focus on this reality of the Netherlands Antilles. But due to time constraints I will not be able to elaborate on this issue.

There are results of our efforts the last 25 years: Willemstad is on the World Heritage List and the position of Papiamentu is totally different than 25 years ago. But although the Netherlands Antilles have been an Associate Member of UNESCO over the past 25 years, the awareness of this is low and so are the benefits. The Netherlands Antilles should be much more conscious of the Associate Membership. We should also take advantage of UNESCO to promote science and improve the governance of the media in the Netherlands Antilles. In other words we should broaden our scope beyond Education and Culture. (Goede, 2008)

De evaluatie heeft opgeleverd dat op papier de universiteit van Curaçao twee UNESCO leerstoelen kent: de leerstoel Caribbean SIDS en de leerstoel water. Helaas gebeurd er in de praktijk niets meer. Ook toont de UNESCO steeds Meer belangstelling om onderzoek te doen naar hoe de media werkt.

Wordt vervolgd.

References

About Small Island Developing States. (2022). Retrieved from www.un.org: https://www.un.org/ohrlls/content/about-small-island-developing-states

Goede, M. (2008). The Netherlands Antilles 25 years Associate Member of the UNESCO.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page