top of page

Kerst als nieuw contract

Kerst als nieuw contract

 

DRAFT 4.0

 

25 december 2023

 

Terwijl ik reflecteer over Kerst en mijn gedachten op papier zet, dringt het tot me door dat Kerst eigenlijk een nieuw contract symboliseert tussen de mens en God. Aangezien ik weinig kaas heb gegeten van theologie, zal ik me hier niet op glad ijs begeven. Wat ik wel durf te beweren, is dat de Kerstperiode de tijd is waarin we het meest ervaren van de nog overgebleven cohesie en solidariteit in de samenleving.

Mensen zoeken elkaar op, vooral in familieverband. Men komt samen voor maaltijden en velen nemen deel aan de heilige mis, als één jaarlijkse traditie om het oude jaar af te sluiten en het nieuwe jaar te beginnen met goede voornemens die helaas vaak niet lang standhouden.

Deze overpeinzingen brengen me tot de vraag hoe we verder vorm kunnen geven aan ons nieuwe sociaal contract, waarin niet alleen de relatie tussen burger en staat wordt genormeerd, maar ook die tussen burgers onderling en tussen de mensheid en de planeet, en mensheid en de technologie.

Een sociaal contract is geen tastbaar document dat gezamenlijk wordt onderhandeld en ondertekend. Het is een concept uit de politieke filosofie, uitgewerkt door denkers als Thomas Hobbes, John Locke en Jean-Jacques Rousseau. Dit concept stelt dat mensen bereid zijn bepaalde individuele vrijheden op te geven in ruil voor de bescherming van hun fundamentele rechten en de instelling van een georganiseerde samenleving met een overheid. Het symboliseert de overgang van een ‘staat van natuur’ naar een georganiseerde maatschappij met wetten en regels (Goede, 2022).

In een samenleving die gekenmerkt wordt door fragmentatie en lage cohesie, is het des te essentiëler om een nieuw sociaal contract te vormen dat recht doet aan de diversiteit aan perspectieven. Bouw bruggen tussen verschillende gemeenschappen, faciliteer inclusieve participatie en implementeer educatieve programma's die bewustwording vergroten.

Het opbouwen van vertrouwen en het begrijpen dat het proces geleidelijk kan zijn, met kleinere, gemeenschappelijke doelen als startpunt, zijn cruciale stappen. Het betrekken van een aanzienlijk deel van de samenleving is daarbij van belang, zoals benadrukt door Jan Rotmans en anderen, die stellen dat een praktische massa van 20 tot 25% van de burgers nodig is als katalysator voor verandering. (Rotmans, 2023)

In deze tijd van reflectie en samenzijn wens ik jou een Zalig Kerstfeest. Moge deze periode van viering en bezinning bijdragen aan het versterken van de banden binnen onze samenleving. Doe mee. Bezoek www.curacao2030.net . Lees het visie document (Goede, 2020)het Moonshot document (Goede, 2021).

 

 

References

Goede, M. (2020). Vision Curacao 2030, version 5.0. Retrieved from www.academia.edu: https://www.academia.edu/43409840/Vision_Curacao_2030_version_5_0

Goede, M. (2021). MOONSHOTS CURAÇAO 2030 RESET COVID-19 VERSION 3.0. Retrieved from https://www.academia.edu/: https://www.academia.edu/44393289/MOONSHOTS_CURA%C3%87AO_2030_RESET_COVID_19_VERSION_3_0

Goede, M. (2022). Society 5.0 is a new social contract. Retrieved from www.academia.edu: https://www.academia.edu/72226386/Society_5_0_is_a_new_social_contract

Rotmans, J. (2023). De perfecte stoem; Op zoek naar een nieuw balans. De Gues.

 

 

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page