top of page

Kan iemand uitleggen hoe de openbare financiën van Curaçao zich hebben ontwikkeld na 2010?

Kan iemand uitleggen hoe de openbare financiën van Curaçao zich hebben ontwikkeld na 2010?

DRAFT 1.0

21 mei 2021

Met het ingaan van de nieuwe status heeft Nederland onze staatsschuld voor 85% gesaneerd. Het had 100% kunnen zijn als Curaçao het recht om te mogen lenen had opgegeven. Dit moment staat bekend als, met een schone lei beginnen.

Velen wijzen een beschuldigende vinger naar het eerste kabinet, MFK, PS, MAN. Binnen een mum van tijd was de financiën weer uit de hand gelopen en kreeg nieuwe land een aanwijzing van de Rijksministerraad en gin Curaçao Cold Turkey. Maar daarmee is de kous niet af. Want toen waren de schulden niet wat ze waren voor de pandemie. De pandemie heeft de zaak alleen maar erger gemaakt.

Ook staat het feit dat er 300 miljoen gulden was verdampt uit de ONV’s. (Niemand heeft ooit de moeite genomen om wie dan ook aansprakelijk te stellen.

Velen verklaren de staat van de huishouding met mismanagement na 2010 en wegvallen offshore en raffinaderij die inkomsten hebben uitgehold. Uitgaven aan zorg en onderwijs geëxplodeerd. Het wegvallen van de offshore in de bestaande vorm was reeds twintig jaar bekend en de afloop van het contract met de PDVSA vijf jaar. In 2019, sloot Venezuela de grens met de eilanden. Is het jullie opgevallen dat de meeste antwoorden gaan in de richting van kuchu a korta'mi?

Waar in de private sector termen als wanbeleid, fraude, Diefstal leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid en vervolging, zit dit bij de overheid totaal anders . Genoemde termen bestaan niet en het gaat dan om onzorgvuldigheid en Joost mag weten wat voor een andere verbloemende termen. Wat sinds 2010 is gebeurd, is carrière diefstal of politiek. Kies zelf maar de term die je het meest aanspreekt. Bottom line, het volk is blind gestolen en in onbetaalbare schulden gestoken en het is nog steeds gaande.

Er een excelsheet met de exploitatiecijfers tm 2018 van het Land. Weliswaar is het wel handig om ook de economische cijfers bij te betrekken, bijvoorbeeld gepubliceerd door het CBS of CBCS, dat geeft een meer volledig beeld (Neetje). Het komt er neer dat we vele tekorten hadden en het eigen vermogen van het Land negatief is geworden. Met andere woorden we staan er slecht voor.

Kort samengevat hebben we van 2010 tot 2017 elk jaar tussen de 100 en 150 miljoen meer uitgegeven als begroot. Een structurele gap dus. Dit structureel tekort werd weggemoffeld met voornamelijk incidentele inkomsten zoals BRK gelden en dividenden. In 2018 werd hier een stop op gezet en is een begin gemaakt aan het structureel verlagen van de kosten. Vooral het gedrag dat leidde tot de structurele gap kreeg aandacht. CFT wilde dit oplossen binnen drie jaar en gaf het advies om een aanwijzing. Kabinet Rhuggenaath wilde dat uitsmeren over vijf jaar en vocht met valide argumenten de aanwijzing aan. Kabinet Rhuggenaath kreeg gelijk. De Covid pandemie heeft de balans en de werkrichting in principe niet veranderd. Er moet verder hervormd worden maar ook tegelijkertijd gewerkt worden aan economische stimulansen (Walroud).

Prima analyse. Probleem is dat een balanced budget niet voldoende is om zaken structureel op te lossen. Daaraan moet nu toch echt gewerkt gaan worden. Ook is er twijfels over de COHO aanpak. Te vaak teleurgesteld over die "Nederlandse aanpak" waar zoveel mensen de loftrompet over afspelen. We hebben een daadwerkelijk onafhankelijk toezichtsorgaan nodig en dat is een verdomd moeilijke opgave gebleken op dit eiland. Dus dan maar weer van buitenaf? Maar ook die hebben in het verleden geen resultaat gehad.

De rapporten van ARC zeggen genoeg. Het vervelende is dat ze elk jaar de afgelopen tien jaar hetzelfde zeggen. De achterstand op de jaarrekeningen is flink ingehaald, maar er nog steeds geen goedgekeurde jaarrekening.

(Dit stuk is geschreven door een grote grope Facebook-vrienden. Het is het bewijs dat je op Facebook kunt porcuceren.)

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page