top of page

Kakistocratie: Een realiteit in Curaçao?

Kakistocratie: Een realiteit in Curaçao?

DRAFT 5.0

7 augustus 2023

In het tijdperk van social media en toenemende verbondenheid worden bloggers vaak overladen met suggesties voor interessante onderwerpen. Zo ook ik. Onlangs bracht mijn broer het begrip “kakistocratie” ter sprake, een bestuursvorm waarbij het besturen wordt overgelaten aan de slechtste, minst geschikte of meest gewetenloze inwoners. De vraag die hij stelde was of dit concept van toepassing is op Curaçao. In dit schrijven onderzoeken we de mogelijkheid van Curaçao als kakistocratie en bespreken we de rol van de kiezer en alternatieven in het verbeteren van de politieke situatie.

Is Curaçao een Kakistocratie? Politieke correctheid terzijde geschoven, moeten we eerlijk durven kijken naar de realiteit van ons politieke systeem. Het lijkt erop dat Curaçao inderdaad aan de kenmerken van een kakistocratie voldoet. Helaas is dit grotendeels te wijten aan de keuzes van de kiezers. De verantwoordelijkheid van een democratie ligt immers bij het volk dat zijn leiders kiest. Als de kiezer onvoldoende kritisch en weloverwogen stemt, kan dit leiden tot het verkiezen van onbekwame en gewetenloze leiders.

Het gebrek aan vorming onder een groot deel van de kiezers draagt bij aan dit probleem. Een goed geïnformeerde kiezer kan betere beslissingen nemen op basis van de belangen van het land en de gemeenschap. Het is echter cruciaal om te erkennen dat dit gebrek aan vorming soms ook wordt aangewakkerd door manipulatie via de media. Misleidende informatie en propaganda kunnen de perceptie van de kiezer verstoren, waardoor ze mogelijk op de verkeerde personen of partijen stemmen.

Niet Alleen op Curaçao! Hoewel het geruststellend is te weten dat we niet de enige kakistocratie zijn, is dit geen reden tot troost. Het feit dat we wereldwijd gelijkaardige problemen zien, betekent niet dat we het moeten accepteren. Het is eerder een aanwijzing dat er een bredere kwestie is in onze huidige samenleving. De Verenigde Staten, een van de meest invloedrijke democratieën ter wereld, heeft ook te maken gehad met uitdagingen die verband houden met kakistocratische tendensen.

Wat is de weg naar verbetering? De sleutel tot verandering ligt bij de kiezer. Om te ontsnappen aan de greep van een kakistocratie, moet het electoraat zich bewust zijn van zijn verantwoordelijkheid en actief deelnemen aan het democratische proces. Stemmen is een primaire plicht van elke burger, en het is belangrijk om weloverwogen keuzes te maken die het landsbelang dienen.

Een andere element van verbetering is het aanbieden van betere alternatieven. Het is van cruciaal belang dat er capabele en ethische leiders opstaan om het publiek te vertegenwoordigen. Lokale gemeenschappen, organisaties en politieke partijen moeten zich richten op het aanmoedigen en ondersteunen van getalenteerde individuen die oprecht het welzijn van de samenleving nastreven.

Wat wil ik zeggen? Hoewel het oncomfortabel kan zijn om de realiteit onder ogen te zien, is het belangrijk om kritisch te kijken naar de politieke situatie in Curaçao. De term “kakistocratie” kan beangstigend zijn, maar het biedt ook een kans voor verandering en verbetering. Door bewustwording, educatie en actieve betrokkenheid kunnen we de koers van ons politieke systeem veranderen en streven naar een samenleving met competente en integere leiders die het welzijn van de bevolking vooropstellen. Laten wij deze uitdaging samen aangaan en werken aan een betere toekomst voor Curaçao.

Miguel Goede

5 views0 comments

Comments


bottom of page