top of page

Juridisering van Curaçao

Juridisering van Curaçao

DRAFT 2.0

25 februari 2022

Juridisering: Het maken tot een juridische zaak. Nog altijd en steeds vaker wordt alles hier door juristen benaderd. Bij Coho en landspakket komen juristen aan het woord. Bij corporate governance dito, en ga zo maar door.

Bij Coho gaat het om de autonomie van het land en dat gaat om het Statuut. Het Statuut (1954) wordt toegeschreven aan Dòktor Moises Da Costa Gomez, een gepromoveerde jurist, die wordt beschouwd als één van de founding fathers van Curaçao en eindeloos wordt geëerd. Deze bewondering is ook de kiem van de juridisering.

De ontwikkeling van de offshore sector is deels toe te schrijven aan de juridisering en leidde ook de fiscalisering en de financiering (in de zin dat problemen financiële problemen zijn) in. Naast juristen, gingen fiscalisten en financiële deskundigen de boventoon voeren in alle debatten, ook als het gaat over bijvoorbeeld gezondheidszorg of onderwijs.

Het gevolg is dat wij niet verder komen dat het constateren dat er geen (integrale) visie is en dat die wel moet komen. Juristen en financiele deskundigen beheersen nu eenmaal een instrument (het recht of cijfers) maar zijn geen visionairs.

Het centrum van de macht wordt ingesloten door juristen (ook advocaten), fiscalisten en financiele experts. Andere mono-disciplines en multidisciplinaire benadering hebben geen toegang tot het centrum. De economen zijn in het kielzog van de financiële adviseurs opgerukt maar hebben zelden een bijdrage kunnen leveren. Ook de economisering stuit op de eigen beperkingen. Zo kan de econoom maar niet begrijpen waarom investeringen uitblijven en bijvoorbeeld Sandals werklozen niet kan interesseren in een baan.

Conclusie, zolang wij in de ban blijven van juristen, financiele deskundigen en economen zullen wij gevangen blijven in de eeuwige discussie over de autonomie. Dat hebben wij de afgelopen zeventig jaar al aangetoond.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page