top of page

Is er vooruitgang op het gebied van corporate governance op Curaçao vergeleken met tien jaar terug?

Is er vooruitgang op het gebied van corporate governance op Curaçao vergeleken met tien jaar terug?

DRAFT 2.0

2 september 2022

Ja! Zie het volgende:

• Het is steeds vaker een onderwerp van gesprek; mensen nemen het vaker in de mond. Dit is een indicatie van bewustwording.

• Er ligt een stapel aan vonnissen die niet alleen sanctioneren en misschien afschrikt, maar voor duidelijkheid schept en de wetten en regelgeving meer maken dan een dode letter.

• De discussie over de topinkomens stelt meer dan de inkomens ter discussie; het stelt het hele verschijnsel van overheidgelieerde entiteit ter discussie.

• Er wordt steeds vaker gediscussieerd over de performance van de organisaties.

Maar waarom voelt het aan alsof er geen voortgang is geboekt? Omdat de performance nog veel te wensen overlaat. Omdat sommige praktijken - bijvoorbeeld benoemingen en ontslag van bestuurders en toezichthouders - gewoon doorgaan. De panedemie heeft aangetoont dat vele organisaties hun governance gewoon niet op orde hebben. En vele organisatie hebben nog niet gereageerd op de lessen van de pandemie. Dit terwijl de eisen van de belanghebben kwantitatief en kwalitatief zijn toegenomen. Het gaat bijvoorbeeld om eisen op het gebied van digitale dienstverlening, duurzame bedrijfsvoering, inclusie - bijdragen aan vermindering ongelijkheid. Punt is, er is zeker wat vooruitgang geboekt maar er is niet alleen nog een lange weg te gaan, maar de weg is langer geworden.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Creativiteit DRAFT 4.0 29 november 2023 Een van de vaardigheden van de Future of Work is creativiteit. Creativiteit houdt in dat je in staat bent om unieke oplossingen te bedenken en je perspectief ku

De volgende verkiezingen op Curaçao DRAFT 4.0 28 november 2023 De volgende verkiezingen op Curaçao. Nu de verkiezingen in Nederland maar ook elders hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld Argentinië, begi

Happy birthday ChatGTP DRAFT 4.0 27 november 2023 Op 30 november vieren we de eerste verjaardag van onze vriend ChatGPT, die de wereld heeft veroverd. In slechts één jaar hebben Chat en wij heel wat m

bottom of page