top of page

Investeringsklimaat Aruba hersteld, Curaçao hinkt achterop

Investeringsklimaat Aruba hersteld, Curaçao hinkt achterop

DRAFT 3.0

11 juli 2023

Het investeringsklimaat op Aruba heeft zich sterk hersteld, terwijl Curaçao achterblijft. Dit wordt bevestigd door een recent gepubliceerd onderzoek. Het onderzoek bevestigt opnieuw dat de economie en de sociale situatie op het eiland achteruit zijn gegaan, wat in schril contrast staat met de woorden van de minister-president op 2 juli tijdens de Dag van het Volkslied en de Vlag, waarin hij sprak over de prestaties van zijn kabinet in de afgelopen twee jaar.

Het rapport toont aan dat Aruba aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt in het creëren van een gunstig klimaat voor investeringen. Helaas heeft Curaçao niet dezelfde positieve ontwikkelingen laten zien. Het onderzoek bevestigt dat de economie van het eiland is achtergebleven en dat dit directe gevolgen heeft gehad voor de sociale situatie. Ondanks de beweringen van de minister-president dat zijn kabinet goed werk heeft geleverd, laten de resultaten van het onderzoek en de ervaringen van de mensen op het eiland een ander beeld zien.

De kloof tussen de woorden van de regering en de realiteit op straat is zorgwekkend. Het is van cruciaal belang dat de overheid daadwerkelijke actie onderneemt en concrete maatregelen neemt om de economie en de sociale situatie van Curaçao te verbeteren. Alleen door daadwerkelijk actie te ondernemen en het investeringsklimaat te verbeteren, kunnen duurzame economische groei en welvaart voor de bevolking worden gerealiseerd.

Het is essentieel dat de regering de bevindingen van dit onderzoek serieus neemt en hierop acteert. De weg naar economisch herstel en groei zal niet gemakkelijk zijn, maar met de juiste inspanningen en een weloverwogen beleid kan Curaçao de noodzakelijke veranderingen realiseren. Het is van essentieel belang dat de overheid samenwerkt met alle belanghebbenden, waaronder bedrijven, investeerders en de lokale gemeenschap, om een duurzaam en welvarend Curaçao te creëren.

Daarnaast moeten we ook kijken naar de prestaties van Curaçao op de Spelen in El Salvador. Daar heeft Curaçao slechts één medaille behaald, terwijl Aruba al 16 medailles heeft veroverd (Gonzaga, 2023). Dit benadrukt de achterstand van Curaçao in verschillende aspecten van ontwikkeling.

Laten we ook niet vergeten dat de regering van Curaçao een diepe onvoldoende heeft gekregen voor de jaarrekening van 2020, want de jaarrekeningen van 2021 en 2022 zijn natuurlijk nog niet beschikbaar (Curaçao krijgt dikke onvoldoende van de rekenkamer, 2023). Dit werpt een schaduw op de financiële stabiliteit en verantwoordelijkheid van de regering.

Al deze elementen bij elkaar geven langzaam een beeld van de omvang van de achterstand van Curaçao. Het is van essentieel belang dat er onmiddellijke actie wordt ondernomen om de economie te stimuleren, investeringen aan te trekken en de sociale situatie te verbeteren. Het is hoog tijd dat Curaçao een strategie implementeert die gericht is op duurzame groei en welvaart, en ervoor zorgt dat het eiland weer op gelijke voet kan concurreren met andere regio's.

References

Curaçao krijgt dikke onvoldoende van de rekenkamer. (2023, juni 5). Retrieved from curacao.nu: https://curacao.nu/jaarrekening-curacao-krijgt-dikke-onvoldoende-van-de-rekenkamer/

Gonzaga, E. (2023, Julio 2). Así va el medallero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Retrieved from us.as.com: https://us.as.com/masdeporte/asi-va-el-medallero-al-momento-en-los-juegos-centroamericanos-y-del-caribe-san-salvador-2023-n/

Miguel Goede

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page