top of page

Intimidatie door auto in de fik steken: Een verontrustende escalatie

Intimidatie door auto in de fik steken: Een verontrustende escalatie

DRAFT 3.0

14 juli 2023

Op 10 juli 2023 vond er een angstaanjagend incident plaats waarbij de privéauto van het hoofd van de Veterinaire Dienst in zijn garage thuis in brand werd gestoken. Dit incident volgt op de schorsing van het hoofd van de dienst door de minister-president, tevens minister van GMN ad interim, voor een periode van drie maanden. De schorsing vond plaats nadat hij verantwoordelijk werd gehouden voor het laten inslapen van twee hondjes die op het eiland waren beland, waarbij een van de vele noodzakelijke documenten voor toelating ontbrak.

De eigenaren van de hondjes meldden zich de volgende ochtend bij de dienst, waar hen werd verteld dat de honden waren ingeslapen. Begrijpelijkerwijs kunnen we ons de emoties van de eigenaren levendig voorstellen. Geruchten deden de ronde dat de eigenaren banden hadden met de grootste regeringspartij. Bovendien was het hoofd van de Veterinaire Dienst onlangs al in opspraak geraakt omdat hij weigerde om zonder meer paarden toe te laten die terugkeerden uit Colombia na een wedstrijd. Onder deze paarden bevond zich ook een paard dat van betekenis was voor een voormalige premier van de partij. Het is niet moeilijk om allerlei veronderstellingen te maken.

Natuurlijk is het mogelijk dat de dierenarts een fout heeft gemaakt en dat dit grondig moet worden onderzocht. Echter, het is buitengewoon verontrustend dat tijdens zijn schorsing zijn auto in brand is gestoken en volledig is verwoest. Dit incident laat zien dat onze samenleving diep verdeeld is en dat intimidatie en geweld steeds meer voorkomen.

En het probleem beperkt zich niet tot dit specifieke geval bij ons. Vandaag heb ik vernomen dat mevrouw Kaag niet doorgaat als lijsttrekker van D'66, wat naar verluidt te maken heeft met intimidatie en bedreigingen. Ook de transgender Miss Nederland 2023 is met de dood bedreigd. De afgelopen maanden heeft Suriname ook veel gevallen van intimidatie gekend. En mijn contacten vanuit Aruba verzekeren mij dat dit ook aan de orde van de dag is.

Deze recente gebeurtenis zou een wake-upcall moeten zijn voor iedereen om te erkennen dat onze samenleving steeds meer polariseert. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen om een klimaat van tolerantie, respect en open dialoog―lees: vrede, cultuur van vrede―te bevorderen, waarbij geweld en intimidatie geen plaats hebben. Alleen dan kunnen we werken aan een vreedzame en inclusieve samenleving waarin iedereen zich gehoord en veilig voelt; zich thuis voelt.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Other Side of the Coin

The Other Side of the Coin March 2, 2024 In our discussion on disease poverty, primarily stemming from the lack of a steady income, it's essential to consider the flip side: the presence of excessive

bottom of page