top of page

Internet Curacao 3.0

Internet op Curacao is redelijk.  De snelheden horen tot de beste in de regio. Volgens CBS heeft 53% toegang tot het internet.  Maar dit is niet voldoende om Curacao naar het volgende niveau te tillen (3.0).  Curacao moet zo spoedig mogelijk 100% internet hebben.  Alle economische en sociale activiteiten moeten op dat platform plaatsvinden.  De eerste stap zou zijn als de regering dit als doel stelt in het beleid: dat Curacao binnen 2 jaar 100% internet moet zijn.  Deze doelstelling moet dat met de providers worden besproken, om na te gaan hoe dit gerealiseerd kan worden. Internet is een grondrecht.

Door iedereen op het internet toe te laten, zal het onderwijs en de democratie automatisch op een hoger niveau komen.  Dit zal een enorme aantrekkingskracht genereren op investeerders. Het zal een grote positieve impact hebben op onze economische en sociale ontwikkeling.

In deze context moet gestreefd worden om het hele eiland te bedekken met wifi hot spots. In het begin moet dat kunnen tegen betaling van een lage prijs en misschien later gratis.

In deze context wil ik weer de aandacht vragen voor het project om iedere scholier een laptop te geven.  Het geld voor de project staat al jaren gewoon op een bankrekening.

Dit zal alleen maar meer inkomsten opbrengen voor de providers, want het aantal klanten zal met 50% stijgen, waardoor de prijzen zullen dalen.

Mijn punten zijn het volgende.  Terwijl politici zich druk maken om de macht, de stoelen, moet iemand zich druk maken over wat we met dit eiland moeten doen om iedereen een beter leven te gunnen.

Het volgende punt is dat internet een nutsvoorziening is.  Een nutsbedrijf is een bedrijf dat, vaak vanuit een monopoliepositie, opereert in een sector die beschouwd wordt zijnde van openbaar nut omdat het belangrijke producten of diensten levert die in het algemeen belang zijn.

Internet is geen product opzicht maar een randvoorwaarden voor een economie 3.0.  UTS moet begrijpen dat het doel van het bedrijf niet is, het maken van winst, maar zorgen dat iedereen aangesloten is op het internet.  Liefst zo snel mogelijk om onze economie een voorsprong te geven. Projecten als Sambil zullen het eiland niet op een hoger niveau tillen. Deze ontwikkeling van het internet sluit proma aan bij het project van het datacenter van Ctex.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page