top of page

Inclusie: Een oproep tot verandering

Inclusie: Een oproep tot verandering

DRAFT 3.0

9 juni 2023

Een van de belangrijkste lessen die we hebben geleerd van de pandemie is dat de kwetsbaren en achtergestelden een bedreiging vormen voor iedereen, voor de samenleving als geheel. Daarom staat inclusie nu meer dan ooit hoog op de agenda.

Gisteren las ik weer het Risk Report van het World Economic Forum. Een overzicht bleef hangen: op de korte termijn (komende twee jaar) vormen hoge prijzen, inflatie en de klimaatcrisis de grootste risico’s. Op de langere termijn (komende tien jaar) is dat de klimaatcrisis (Heading, 2023). In deze context moest ik denken aan recente cijfers van het CBS, waaruit blijkt dat 31% van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Het CBS publiceerde eerder dat de werkloosheid is gedaald tot 14% en dat de bevolking is geslonken tot onder de 150.000 inwoners. We zijn het armste land in het koninkrijk, met een scheve inkomensverdeling.

De hele situatie is alarmerend, maar toch zijn er overal dure feestjes met buitenlandse bands en Nederlandse haringparty’s. In de krant van vanochtend las ik dat de SER adviseert dat een wet die iedereen in staat stelt een bankrekening te openen niet urgent is. Volgens hen is bestaanszekerheid belangrijker voor inclusie dan het openen van een bankrekening. Het gaat hier om 16% van de bevolking. Dit in relatie tot de werkloosheidscijfers (14%). De redenering is dat mensen toch geen werk hebben, digibeet zijn en ook financieel ongeletterd zijn. Bovendien heeft men een voorkeur voor contant geld (Rekening geen spoed; SER over basisbetaalrekening: Financiele geletterdheid mist, 2023). Ik weet niet op welke gedragswetenschappelijke ideeën deze redenering is gebaseerd, maar het lijkt mij dat mensen deze vaardigheden pas leren als ze de kans krijgen om deel te nemen of betrokken te zijn.

Verder las ik in de krant las ik dat organisaties zich voorbereiden op de juridische strijd tegen het afsluiten van mensen (ook kinderen) van water omdat ze het niet (kunnen) betalen. Dit is in strijd met internationale verdragen (Waterzaak is Koninkrijkszaak: HiMA's rechtsgang gelijk aan Nederlandse organisaties, 2023). Het illustreert voor mij hoe wij voortdurend mensen blijven uitsluiten. Eenmaal aan de zijlijn, is het moeilijk om terug te komen.

Het is dan ook geen wonder dat veel mensen ongewenst gedrag vertonen, waaronder criminaliteit, en dat steeds meer mensen behoefte hebben aan psychische hulp, die schaars is en waar de achtergestelden waarschijnlijk geen hoge prioriteit hebben c.q. makkelijk toegang toe hebben.

Wat als eerste moet gebeuren, is dat mensen gaan inzien hoe ze met hun denkwijzen, adviezen en acties anderen blijven uitsluiten. Men hoeft mij niet te geloven, maar volg gewoon de wereldwijde discussie en trends en pas die aan naar onze omstandigheden. Neem het op in ons nationale beleid of bespreek het met Nederland.

Inclusie is niet alleen een kwestie van woorden, het is een kwestie van daden. Laten we samen streven naar een samenleving waarin niemand wordt buitengesloten en waarin iedereen gelijke kansen krijgt. Alleen dan kunnen we de uitdagingen van de toekomst met vertrouwen tegemoet treden en bouwen aan een rechtvaardigere wereld voor iedereen.

References

Heading, S. (2023, January 4). These are the biggest risks facing the world . Retrieved from www.weforum.org: https://www.weforum.org/agenda/2023/01/global-risks-report-2023-press-conference/

Rekening geen spoed; SER over basisbetaalrekening: Financiele geletterdheid mist. (2023, juni 8). Antilliaans Dagblad, p. 1.

Waterzaak is Koninkrijkszaak: HiMA's rechtsgang gelijk aan Nederlandse organisaties. (2023, juni 8). Antilliaans Dagblad, p. 5.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page