top of page

In het oog van de orkaan/crisis

In het oog van de orkaan/crisis

DRAFT 2.0

10 juni 2022

Gepensioneerden hebben het zwaar. De voedselbank heeft het druk. Maar de Statenleden blijven reizen. Een enkeling heeft het wel in de gaten, dat het echt crisis is voor de burger. Het valt mij op dat vooral de jonge parlementsleden niet in de gaten hebben wat de burger meemaakt. De politici leven met hun rug naar de samenleving toe.

In het laatste rapport van IMF wordt ook op de situatie gewezen en wordt zelfs geadviseerd aan de overheid om meer aandacht te schenken aan de zwakkeren (IMF, June 7, 2022). Aan de voedselbank, bijvoorbeeld. IMF bevestigt dat wij een mono-economie gebaseerd op het toerisme zijn geworden. Wij wisten al dat de werkloosheid blijft hoog. Velen, ook werkenden, geraken in de prostitutie.

Het is vooral de inflatie die nu moordend is. In een artikel lees ik dat de koopkracht de afgelopen tijd reeds met 16% is gedaald (Koopkracht Curacao met 16% gedaald, 2022). Alles blijft stijgen: brandstof, levensmiddelen, utiliteitsvoorzieningen. Dat is goed te merken in de detailhandel; zelfs in de supermarkt is het rustiger dan vroeger en worden de karretjes niet gevuld.

Rond het Coho en het landspakket is het nu al een paar dagen stil. De hele overheid is stil. Er komt geen richting of sturing uit het staatsapparaat. Het zijn juist politici en ambtenaren die iedere eind van de maand hun salaris op hun rekening bijgeschreven krijgen die niet lijken te voelen wat er aan de hand is en er is dus geen sense of urgency.

De signalen van corruptie blijven toenemen. Kijk nu naar het gebrek van transparantie rond het binnenhalen van een operator voor de raffinaderij. De criminaliteit blijft toenemen en verharden. Met huiselijk geweld zal het niet anders zijn.

De uitflux naar met name Nederland zal ook aanhouden, vrees ik. De verbeteringen in het onderwijs blijven uit, want de nulmeting van het onderwijs, in opdracht van de minister, komt maar niet af. Scholieren wachten de resultaten van dit schooljaar af en weer zullen velen kiezen om het eiland te verlaten, richting Nederland.

Oude systemen storten in elkaar. Er is geen perspectief en geen visie voor een reset. Wij wachten af in het oog van de orkaan. Maar het hoeft niet, want er is een aanzet voor een visie en zelfs een moonshot (Goede M. , 2020; Goede M. , 2021). De

References

Goede, M. (2020). Vision Curacao 2030, version 5.0. Retrieved from https://www.academia.edu/43409840/Vision_Curacao_2030_version_5_0

Goede, M. (2021). Moonshot Curacao; Reset COVID-19: version 3.0. Retrieved from www.academia.edu: https://www.academia.edu/44393289/MOONSHOTS_CURA%C3%87AO_2030_RESET_COVID_19_VERSION_3_0

IMF. ( June 7, 2022). Kingdom of the Netherlands — Curaçao and the Monetary Union of Curaçao and Sint Maarten: Staff Concluding Statement of the 2022; Article IV Mission. IMF.

Koopkracht Curacao met 16% gedaald. (2022, juni 6). Retrieved from nu.cw: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10229022575052854&set=a.1302924616990

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page