top of page

IMF-bezoek aan Curaçao: Economisch herstel, informele sector en klimaatcrisis

IMF-bezoek aan Curaçao: Economisch herstel, informele sector en klimaatcrisis

DRAFT 3.0

17 juni 2023

Het recente bezoek van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aan Curaçao (mei 2023) heeft enkele belangrijke inzichten opgeleverd (IMF Communications Department, 2023). Hoewel de economie zich na de pandemie heeft hersteld, verschilt dit herstel van dat van andere eilanden in de regio―het herstel is hier lager dan in de regio, net als onze groei al jaren lager is dan de meesten in de regio. Het toerisme speelt een cruciale rol in dit herstel, maar er zijn ook uitdagingen, zoals een grote informele sector. Daarnaast heeft het IMF opmerkingen gemaakt over de klimaatcrisis en de noodzaak van een sterke ontwikkelingsstrategie die inclusieve groei bevordert en de budgettaire houdbaarheid versterkt.

De conclusies van het IMF-bezoek: Economisch herstel: Curaçao heeft een positief economisch herstel doorgemaakt na de pandemie, voornamelijk gedreven door een sterke groei in het toerisme en particuliere investeringen. Dit is bemoedigend en laat het potentieel van het eiland zien.

Het IMF heeft opgemerkt dat de sterke daling van de werkloosheid duidt op een grote informele sector. Hoewel het verminderen van de werkloosheid gunstig is, is het belangrijk om de informele sector aan te pakken en formele werkgelegenheid te bevorderen.

Het IMF heeft de aandacht gevestigd op de klimaatcrisis en de noodzaak om dit aan te pakken. Curaçao moet strategieën ontwikkelen om zich aan te passen aan de klimaatverandering en de negatieve gevolgen ervan op het eiland te verminderen.

Er is een noodzakelijke van vervolgstappen. Het is essentieel dat Curaçao een sterke ontwikkelingsstrategie opstelt, ondersteund door belanghebbenden. Deze strategie moet gericht zijn op inclusieve groei en het versterken van de budgettaire houdbaarheid. Al lang pleiten wij voor een dialoog en het ontwikkelen van een visie (Goede, 2023).

Het is van cruciaal belang dat Curaçao de structurele agenda uitvoert die is vastgelegd in het landpakket dat met Nederland is overeengekomen. Deze hervormingen zijn nodig om langdurige structurele uitdagingen aan te pakken. Ook wordt gewezon op noodzakeleijk hervormingen in de gezondheidzorg.

Blijvende inspanningen op het gebied van de financiële sector en hervormingen.

Klimaataanpassing: Curaçao moet gerichte maatregelen nemen om zich aan te passen aan de klimaatverandering en de negatieve gevolgen ervan te verminderen. Dit kan investeringen in duurzame infrastructuur, groene energie en versterkte bescherming van het milieu omvatten.

Deze maatregelen zullen helpen bij het realiseren van het economische potentieel van Curaçao en het versterken van de veerkracht van het eiland op de lange termijn. Punt is dat wij er verbloemen maar Curacao loopt structureel achter niet alleen bin het Koninkrijk maar in de regio.

References

Goede, M. (2023). Vision Curacao 2030, RESET COVID-19. Retrieved from https://www.academia.edu/97853778/CURA%C3%87AO_2030_R_E_S_E_T_C_O_V_I_D_1_9

IMF Communications Department. (2023, May 31). Kingdom of the Netherlands – Curaçao: Staff Concluding Statement of the 2023 Article IV Mission. Retrieved from www.imf.org: https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/05/31/kingdom-of-the-netherlands-curacao-staff-concluding-statement-of-the-2023-article-iv-mission

Miguel Goede

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Dissent: A Pillar of Democracy

Dissent: A Pillar of Democracy April 18, 2024 Yesterday, I couldn't find the time to blog. My schedule was packed, and it was chaotic. Not only were there continuous meetings, but numerous reports nee

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium April 16, 2024 Last Friday, I had the opportunity to attend the symposium organized by the Association of Dutch Caribbean Economists (ADCE) on the them

Confronting Ignorance in the Face of Reality

Confronting Ignorance in the Face of Reality April 15, 2024 We are ignorant of the facts, and we deny the facts we do have. No one is pushing to finally publish the figures from the 2023 census. Howev

Comentários


bottom of page