top of page

Iedereen aan het werk op Curacao 3.0

Het doel is: iedereen aan het werk.  Een werkloosheid van 0%. En dit binnen een (1) jaar.

Wat is de werkloosheid op Curacao? Wat is de jeugdwerkloosheid?  Hoeveel mensen genieten een uitkering (onderstand)? U kunt het zelf even opzoeken. Maar hoe lossen we dit op? 

De econoom Runy Calmera zegt:

"In Nederland bestaat iets als evenwichtswerkloosheid. Zo'n 5%. Dat is het minimum. Er is altijd wel iemand bezig werk te zoeken. Dus de target is 5%. De werkloosheid is op Curacao rond 9,9%. De jeugdwerkloosheid rond 22,8%."

Voor de oplossing moeten de overheid, met de werkgevers en vakbonden aan tafel.  De oplossing is dat iedereen die geen werk heeft naar een boventallige arbeidsplaats moet, met behoudt van uitkering.  Het transport van huis naar werk moet gefinancieerd worden.  Op de werkplek wordt men begeleid en opgeleid, tot dat men kan doorschuiven naar een productieve arbeidsplaats op Curacao.  Essentieel onderdeel van de training zijn PC- en internetvaardigheden. Deze opleiding en begeleiding wordt gecoordineerd door de overheidsorganisatie Dienst Werk en Inkomen.

Met deze oplossing worden ook de sociale problemen van werkloosheid opgelost, verbeterd het investeringsklimaat, komen de investeringen, groeit de economie en komen de productieve arbeidsplaatsen.  Het is dus niet eerst de banen dan werklozen aan het werk, maar de werklozen aan het werk en dan de banen.  Door deze revolutionare aanpak zal Curacao wereldwijd de aandacht trekken en dus ook van de investeerders.

Ok, we moeten ook aangeven welke sectoren en gebieden we gaan ontwikkelen. Bijvoorbeeld de ICT sector rond de luchthaven lijkt kansrijk, maar ook de logistieke functie.

En wat hoor ik op Aruba?  Premie Eman nodigt de 50 belangrijkste werkgevers uit om de aankomende ontslagen van de Lago op te vangen.  Dus zo gek is mijn idee niet en nu wordt het voor ons getest in de praktijk.

1 view0 comments

Commentaires


bottom of page