top of page

Hoe gaat Curacao om met veranderingen?

Het HR Netwerk is een organisatie van professionals werkzaam op het gebied human resource management op Curacao. Jaarlijks organiseerd het netwerk een Event. Dit keer was het onderwerp organisatieverandering. De dag werd gefaliciteerd door Miguel Goede.

Dat was de vraag aan HR professionals, tijdens het HR Netwerk Curaçao Event – “Change Management” - van 20 november jl.. Verandering is niet makkelijk. Wereldwijd is een verandering slechts 25% tot 30% succesvol. Hoe zit het op Curaçao? In de aanloop naar het Event werd een online vragenlijst verspreid onder de ca. 250 leden. Het werd ingevuld door 37 respondenten, waarvan meer dan 50% HR Managers bij grotere bedrijven (>50 medewerkers). Het resultaat van de survey werd op het Event gepresenteerd aan de meer dan 50 deelnemers.

Meer dan 90% van de respondenten heeft bewust ervaring met organisatieverandering. 43% van deze veranderingen beschouwen ze zelf succesvol, maar vinden dat op Curaçao slechts 18% van de ingezette veranderingen succesvol zijn. Met andere woorden, zij zijn succesvoller dat de rest van Curaçao. Ze schrijven het gebrek aan succes toe aan het falen van het topmanagement (57%) en niet aan het feit dat op er Curaçao meer weerstand is tegen verandering dan de rest van de wereld. Slecht 31% vindt dat er hier meer weerstand is dan de rest van de wereld, hoewel een grote meerderheid (69%) bewust is van het feit dat de lokale cultuur van invloed is op verandering. In deze context werd genoemd: kleinschaligheid en angst.

De conclusie is dat op Curaçao net als de rest van de wereld tussen de 25% en 30% van de veranderingen slaagt, maar dat het geheel cultureel is ingekleurd. Dit percentage zou kunnen verbeteren als het topmanagement zich beter voorbereidt op de veranderingen en ook op de zeepkist gaat staan om de veranderingen door te voeren. De boodschap is dat verandering niet te vermijden is en niet leuk is, maar men moet door het dal heen en doorgaan naar een beter toekomst.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

De jaarcyclus gaat sluiten DRAFT 4.0 4 december 2023 Het is een stillere zondag dan normaal als je thuisblijft en geen radio of televisie aanzet. De dag verloopt trager dan normaal, en de temperatuur

Ligt het nu aan mij? DRAFT 4.0 3 december 2023 Op een vrijdag, zoals die van 1 december 2023, rijd ik langs het gebouw van onze nationale bibliotheek dat er verwaarloosd bij staat. De bibliotheek is e

Op weg naar pathocratie: De schaduw van democratie DRAFT 4.0 2 december 2023 Een paar dagen geleden bracht een bevriende jonge psycholoog een intrigerende term in mijn wereld: pathocratie. Een begrip

bottom of page