top of page

Historische verkiezingen?

Historische verkiezingen?

DRAFT 1.0

Ik neem mij voor om maar een paar keer over de verkiezingen te schrijven, want ik kan er boeken over schrijven.

Mark Rutte wint de vierde keer op rij de verkiezingen, ondanks de schandelen en eerder dankzij Corona, dan ondanks Corona. Het is niet bijzonder, in die zin dat overal ter wereld regeringen die hun doen tijdens deze crisis worden beloond door de kiezer. Op Curaçao is dat niet gebeurd. De regering is afgestraft.

9 pa MFK

4 pa PAR

4 pa PNP

2 pa MAN

1 pa TPK

1 pa KEM

PIN behaalt geen zetel. De partij kon niet overtuigen met de prestatie van de verdiensten van de minister. De jongeren met hun Vishon en Un Kambio Pa Korsou werden, jammer genoeg bedankt. Het heeft even geduurd, Pueblo Soberano (ooit de grootste partij) is nu echt vermoord. Paar dagen eerder is de ex-minister van MFK, in hoger beroep weer veroordeeld voor de moord van de leider van PS. De kiezer kiest niet voor het Europa van KUMUN, maar dat komt omdat er vreemde figuren op de lijst stonden. Korsou Di Nos Tur en Movementu Progresivo werden kinderen van de rekening voor een banaal gevoerde oppositie (niet meewerken aan het vormen van quorum voor de vergadering van het parlement), waar MFK en TPK wel voor worden beloond. De DP blijft in ruste en Movementu Pro Korsou redt het weer niet.

Dit is het resultaat van de enige poll die telt. Ik ken niemand die de monsterzege van MFK zag aankomen. MFK won voor het eerst in de geschiedenis van de partij de verkiezingen. Het is de stem van de zwijgende meerderheid. Het kwam als een tsunami op de dag van de verkiezingen zelf. Het geldt ook voor de PNP die mensen die traditioneel op de partij stemden, wer naar huis te halen.

Er zijn nu prominenten die de uitslag trachten te framen als het mandaat van de kiezer om het landenpakket met Nederland te heronderhandelen. Dit is puur een eigen agenda. Eerder zak ik een degelijke framing, rond het refendum van 1993. Toen werd de afwijzing van de autonome status voor het eiland, dat werd voorgesteld door de politiek verklaard, als het afstraffen van de politici door de politiek. Niet lang daarna onstond de PAR die de verkiezing won, met het mandaat oom de boel op te ruimen.

Om het oordeel over kabinet Rhuggenaath te begrijpen, moeten wij terug naar het begin. Dit kabinet kwam na een campagne waarin de regeringspartijen ons de keuze gaven tussen hen (nette mensen) of schoften. De keizer koos en wij kregen een kabinet van hoogopgeleide bankiers. Het ging gelijk mis toen de nieuwe minister tekende voor het verhogen van de premies van verzekeringen te formaliseren. Hij zou later hiervoor moeten aftreden. En hij zou niet de enige zijn die zich moest terugtrekken. Ze voorzagen zelf een perfect storm. En die kwam ook: Venezuela sloot de grenzen. De raffinaderij kwam maar niet van de grond. En als klap op de vuurpijl kwam de pandemie.

Maar daar komt het kabinet niet mee weg, er waren gewoon de puinhopen van geel. Naast het feit dat het heel erg goed ging met de BV Friends and Family, werd UTS verkocht in een vreemde deal, de Insel Air kon niet gered worden, de infrastructuur ging achteruit, rare projecten als de ramp bij Knip en het schilderen van de brug, om maar een paar te noemen.

De MAN en PIN presenteerden puntsgewijs wat ze allemaal niet hadden bereikt, maar hadden blijkbaar niet in de gaten dat de massa alleen maar had verloren, dat de rijen bij de voedselbanken historisch gezien on ongekende lengte hebben. Dat vele ondernemers, met of zonder steun, het niet redden of hebben gered. De werkloosheid is ongekend hoog. Al meer dan twintig jaar geen economische groei.

De PAR vroeg de kiezer om in de leider te blijven geloven en met hem en zijn partij de blijven lopen, want het werk is nog niet af. Alleen was de bestemming van de wandeling onduidelijk. PAR poogde uit te leggen dat het landspakket de volgende stap was in het proces om Curaçao een topland te maken. Nederland zou nu eindelijk investeren en expertise leveren.

De PAR gelooft in het marktdenken, in privatisering, in het aantrekken van investeerders, in een grondbedrijf om zaken te exploiteren, maar hoe de armen daar beter van worden kon niet duidelijk gemaakt worden.

Met grote budgetten hebben partijen getracht hun boodschap over te brengen. Veel talent en creativiteit was te zien. Maar deze verkiezingen is duidelijk geworden dat met geld en creativiteit alleen kom je er niet. Marketing is de verpakking, maar het gaat om de inhoud, de boodschap, maar meer dan dat, om de feeling en de lifestyle.

Schotte kwam uit de bak. Bemoeide zich in het openbaar niet met de politiek, maar liet zich dopen als herboren Christen. De MKF waste ook de zonden weg en nam afstand van veroordeelde leden op de kandidatenlijst. Of de MFK echt een nieuwe partij is? De tijd zal het leren.

De verkiezingen werden gewonnen door de best georganiseerde partij. De verkiezingen zijn verloren door zij die disconnected zijn en gewonnen door zij die connected zijn. Om het nauwkeuriger te zeggen: iedereen is connected binnen de eigen bubbel, maar de bubbel van de happy people wordt gestaag en drastisch kleiner en de bubbel van mensen in de ellende groeit. De scheiding Si versus No, loopt onder anderen langs de sociaal ene conomische lijn. A hungry man is an angry man.

Wat nu? Dat is een ander verhaal.

Dr Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page