top of page

Het verhaal

We zijn de draad kwijt.

We lopen in cirkels.

Een stap vooruit, twee achteruit.

Veel beweging maar geen voouitgang.

Bewegen is geen vooruitgang.

We hebben geen richting.

Geen doel.

We zijn gedesorienteerd.

Er is geen ontwikkeling.

We blijven steken in het oude verhaal.

Omdat we niet in staat zijn gezamenlijk een nieuwe toekomst te bouwen.

We willen met 1.0 aansluiten op 3.0.

We willen of kunnen geen afscheid nemen van 1.0.

We moeten upgraden naar 3.0.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page