top of page

Het plan voor waterstof en een lab op Curaçao zijn bedacht

Het plan voor waterstof en een lab op Curaçao zijn bedacht

DRAFT 3.0

13 januari 20233

Het spreekwoordelijke inkt is nog niet opgedroogd of Karel Frielink verwijs naar presentatie gehouden op 11 mei 2022 (Refineria di Korsou, 2022) voor het Curaçao Climate Change Platform, waar niemand verder iets van hoort.

Er is altijd wel een plan; aan plannen geen gebrek. Inmiddels is algemeen bekend dat implementatie met name hier een zeldzaamheid is. Maar in dit specifieke geval is er meer aan de hand. Het gaat niet primair om een groep investeerders die geen pottenkijkers wenst. Het gaat om een groep ingenieurs en financiële mensen die denken dat de rest het toch niet snapt. Dat stel ik mij voor. Het feit dat het plan niet vlot is een teken dat de groep mensen die zich over dit soort wicked problems buigt niet divers genoeg is. Zo zit er niemand bij die iets weet van besturen en politiek. Daarom blijven wij wereldrecordhouder plannen maken die niet worden geïmplementeerd.

Rudsel Victorina doet ook een duit in de zak: “Dit heb in een paar jaar terug ook vermeld. Ik noemde toen onze nooit oprakende grondstof de zee. Door membraan elektrolyse haal je uit zeewater niet alleen. Waterstof maar chloor en natrium hydroxide (natronloog of caustic soda hoe men het ook noemen wilt). Waterstof kan dan als brandstof gebruikt worden voor voertuigen en eventueel verbrandingsovens bouwen voor afvalverbranding i.p.v deze te storten. Met de chloor kunnen we een hydrochloric installatie neerzetten om zoutzuur te produceren en exporteren voor bv de voedingsmiddelen industrie. En de natrium hydroxide is grondstof voor zeepproducten. Met één membraan elektrolyse bedrijf heb je dan meerdere vliegen in één klap. Zoals ik al eerder zei. Hydrogen economie omvat niet alleen waterstof.”

References

Refineria di Korsou. (2022, May 11). Horizonte Nobo; Presentation Opportunities of the Energy Transition. Retrieved from cdn.centralbank.cw: https://cdn.centralbank.cw/media/event_past/20220511_jessica_russel_lucasius_cccp_may_10_2022.pdf

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page