top of page

Het ontbreekt de arme werkloze Curacaoenaar aan Grit

Het ontbreekt de arme werkloze Curacaoenaar aan Grit

DRAFT 1.0

22 september 2021

Grit is vastberadenheid, is doorzettingsvermogen, de bereidheid om dat doel vast te houden, standvastig. Samen vormen ze grit. Grit is een combinatie van vastberadenheid en richting. Een bepaald doel hebben. De term is erg populair naar aanleiding van het boek “Grit: The Power of Passion and Perseverance” (Duckworth, 2016). Het boek wordt als volgt aangeraden: Waarom slagen natuurlijk getalenteerde mensen er vaak niet in hun potentieel te bereiken, terwijl andere, veel minder begaafde individuen verbazingwekkende dingen bereiken? Het geheim van uitmuntende prestaties is niet talent, maar een gepassioneerd doorzettingsvermogen. Met andere woorden, grit. Dit is voor mij niet nieuws, mijn overleden Taekwondo trainer, Ashwin Felix, vertelde mij dat zijn meest getalenteerde pupillen vaak niet het hoogste niveau haalde en kampioen werden.

Het kon niet anders het boek ook op het eiland is geland. De arme Curaçaoënaar heeft geen grit. Ik citeer was een uit een onderzoek op Facebook wekt geplaatst.

With this hard evidence in mind, it may be time to reassess our conventional notions about the causes of unemployment. Instead of stating: “The employment rate in Curaçao is high'', a more useful statement would be: “The level of grit amongst many Curaçao citizens is low”.

Once we have correctly diagnosed the cause of unemployment as being a lack of grit, we can deploy intervention strategies aimed at nurturing and fostering this personality trait. (Arrindell, 2021)

Dit soort conclusies zijn internationaal al lang weerlegd. Armoede beïnvloed functioneren c.q. maakt grit bijna onmogelijk. Het komen tot een conclusies dat armen geen stamina hebben heeft te maken met het mensbeeld. Onderzoek met name op het gebied van basisinkomen wijst uit dat mensen die geen inkomen hebben geen lange termijn doelen kunnen stellen (Paul Leigh & Du, 2018; Bregman R. , 2014; Bregman R. , 2019).

Punt twee, structuren houden armoede in stand. Armoede en andere sociale fenomeen zijn niet te verklaren met alleen persoonlijkheid kenmerken. Bijvoorbeeld, mensen met weinig inkomen, komen nauwelijks in aanmerking voor een bankrekening, laat staan een lening. Hun kinderen komen niet op de beter scholen, en ga zo maar door. Ook is algemeen bekend dat als je geen goed eigen vervoer hebt het moeilijk is om deel te nemen aan scholing en het arbeidsproces. Met andere woorden, de structuur van een samenleving dat is afgeleid van het ideaaltype van de plantage is niet de structuur die de onderkant van de samenleving grit bijbrengt. Heeft een consultant die niet aan de bak komt in een systeem van family & friends geen grit?

Punt drie, immigranten zijn grotendeels erg algemene mensen. YdK die emigranten doen het vaak ook goed.

Doorgaans komen dit soort onderzoeken juist van zij die zelf uit armoede komen en juist daarom denken, als ik het kan moet een ander het ook kunnen.

Ik hoor van onderzoek waarbij mensen een paar maanden moeten leven van het minimumloon, en kijken dan hoeveel grit je hebt (What happened when three politicians tried living on minimum wage for a week, 2014).

Dit soort denken is afkomstig van neoliberalen in hun denktank die zich niet hebben verdiept in hoe dit denken gebaseerd op extreem individualisme en marktdenken heeft geleid tot de huidige crices, als de pandemie, klimaatcrisis, om maar twee te noemen.

Gisteren hoor ik de minister van SOAW vertellen dat nu het toerisme weer is herstelt, velen die hun baan zijn kwijt geraakt geen haast hebben om terug te gaan naar hun baan, want ze komen prima uit met de tijdelijke steun van de overheid. Welke conclusie wilt u hieruit trekken? Geen grit? Of dat het minimumloon te laag is?

References

Arrindell, D. (2021, September 2). Lack of Grit as a cause of Unemployment in Curacao. Opgehaald van www.facebook.com/dutchcaribbeaneconomists: https://www.facebook.com/dutchcaribbeaneconomists/posts/1695724133960235

Bregman, R. (2014). Gratis geld voor iedereen; Hoe utopische ideeën de wereld veranderen. De Correspondent.

Bregman, R. (2019). De meeste mensen deugen. de Correspondent.

Duckworth, A. (2016). Grit: The Power of Passion and Perseverance.

Paul Leigh, J., & Du, J. (2018, October 4). Effects Of Minimum Wages On Population Health. Opgehaald van www.healthaffairs.org: https://www.healthaffairs.org/do/10.1377/hpb20180622.107025/full/

What happened when three politicians tried living on minimum wage for a week. (2014, July 29). Opgehaald van wjla.com/news/political: https://wjla.com/news/political/what-happened-when-three-politicians-tried-living-on-minimum-wage-for-a-week-105547

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Dissent: A Pillar of Democracy

Dissent: A Pillar of Democracy April 18, 2024 Yesterday, I couldn't find the time to blog. My schedule was packed, and it was chaotic. Not only were there continuous meetings, but numerous reports nee

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium April 16, 2024 Last Friday, I had the opportunity to attend the symposium organized by the Association of Dutch Caribbean Economists (ADCE) on the them

Confronting Ignorance in the Face of Reality

Confronting Ignorance in the Face of Reality April 15, 2024 We are ignorant of the facts, and we deny the facts we do have. No one is pushing to finally publish the figures from the 2023 census. Howev

Comments


bottom of page