top of page

Het Nationaal Energiebeleid van Curaçao

Het Nationaal Energiebeleid van Curaçao

DRAFT 2.0

8 mei 2022

Er is een energiebeleid. Dat kan u verbazen omdat wij er verder weinig van horen en merken.

Het gaat zelfs uit een energietransitie en het feit dat het eiland een SIDS. De meest aansprekende doelstelling is dat het eiland in 2035, 50% van de energie moet halen uit duurzame energiebronnen (zon, wind en zee). In 2019 stond de teller al op 34%, terwijl die in Nederland slechts 6% aangaf. Maar er zijn nog andere doelstellingen: betrouwbaarheid, leveringszekerheid, leveringskwaliteit, energiebesparing, duurzaamheid en betaalbaarheid.

Nu is er een recentere publicatie uit 2019 dat Curaçao in 2033 volledig zou kunnen draaien op duurzame energie. Ik zie niet dat de twee doelstellingen met elkaar worden geharmoniseerd. Gaan wij nu voor 50% of 100%?

Op zich is het allemaal goed nieuwe en zijn wij goed bezig. En toch wat opbouwende kritiek. De burger is nauwelijk op de hoog en wordt nauwelijk erbij betrokken, terwijl veel afhankelijk is van het gedrag. Er zijn eens in de zoveel jaar adhoc campagnes om zuinig met water en licht om te gaan. Verduurzamen van huizen en gebouwen zijn voor de gemiddelde burger onbetaalbaar. Terugverdienen is bijna onmogelijk. Over de e-auto is er nauwelijk informatie, laat staan een beleid. In Europa, Nederland, kan men vanaf 2030 geen auto die rijdt op brandstof meer kopen. Wat is hier onze ambitie?

Sinds 2019 schijnt er een living lab energie te bestaan, waar TNO de kar trekt. Maar het lab lijk tevens een ivoren toren, want ook daar horen of merken wij verder weinig van, maar zal ongetwijfeld heel veel geld kosten.

Ondertussen is de heropening van de raffinaderij weer aan aangekondigd, maar heeft nu het hele eiland een houding van, eerst zien dan geloven. Wij hopen op het verdwenen van de sancties tegen Venezuela en een sweet deal met Suriname en Guyana, om de raffinaderij nog eens honderd jaar open te houden, in het belang van de werkgelegenheid en de economie in het algemeen.

Ik heb nauwelijks gesaved of ik word gelogenstraft. In de krant wordt bericht van een groen expo in in mall Sambil, waar partijen bezoekers informatie verschaffen over energie en duurzaamheid (Groene expo Sambil, 2022). Herinnert mij aan een lezing van de lokale UNESCO en de Centrale Bank over duurzaamheid. Misschien moet ik door een roze bril het glas half vol zien.

References

Groene expo Sambil. (2022, mei 7). Antilliaans Dagblad, p. 7.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page