top of page
Search
  • _

Het moet anders

En het kan anders. Nelson Mandela overleed op 5 december 2013 op 95 jarige leeftijd. Misschien wel het eind van een tijdperk. Wat in inspiratie was, is en Al hij altijd zijn.

Op 8 december 2013 blijkt de boutique van www.curacaocares.org een groot succes. Vrijwilligers hebben overbodige kleding en schoeisel verzameld, gereinigd en nu kan het door behoeftige mensen worden opgehaald. Dit ook in het kader van de feestdagen. Dit project illustreert dat we buiten de markt om spullen kunnen hergebruiken en her verdelen. Het is hoopvol in het kader van de wereldwijde economische crisis, het feit dat Griekenland maar niet voor elkaar krijgt maatregelen door te voeren en dat economen een nieuwe crisis voorspellen in 2014. Het moet anders en het kan anders.

Wie zit hier achter? Jonge hoog opgeleide mensen. Idealisten die in het internettijdperk zijn geboren en anders tegen dingen aankijken en anders handelen.

Ik moet ook denken aan de discussies die aangeven dat de inkomensverschillen kleinere moeten worden. Het steeds rijker worden van de rijker en de armen die steeds armen worden is in van de wortels van de problemen. Ook zie ik steeds meer discussies over corrupties.

Maar ik zie ook mensen die niets in de gaten hebben. Ze realiseren zich totaal niet dat het niet langer zo kan, maar anders moet.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page