top of page

Het moet anders

En het kan anders. Nelson Mandela overleed op 5 december 2013 op 95 jarige leeftijd. Misschien wel het eind van een tijdperk. Wat in inspiratie was, is en Al hij altijd zijn.

Op 8 december 2013 blijkt de boutique van www.curacaocares.org een groot succes. Vrijwilligers hebben overbodige kleding en schoeisel verzameld, gereinigd en nu kan het door behoeftige mensen worden opgehaald. Dit ook in het kader van de feestdagen. Dit project illustreert dat we buiten de markt om spullen kunnen hergebruiken en her verdelen. Het is hoopvol in het kader van de wereldwijde economische crisis, het feit dat Griekenland maar niet voor elkaar krijgt maatregelen door te voeren en dat economen een nieuwe crisis voorspellen in 2014. Het moet anders en het kan anders.

Wie zit hier achter? Jonge hoog opgeleide mensen. Idealisten die in het internettijdperk zijn geboren en anders tegen dingen aankijken en anders handelen.

Ik moet ook denken aan de discussies die aangeven dat de inkomensverschillen kleinere moeten worden. Het steeds rijker worden van de rijker en de armen die steeds armen worden is in van de wortels van de problemen. Ook zie ik steeds meer discussies over corrupties.

Maar ik zie ook mensen die niets in de gaten hebben. Ze realiseren zich totaal niet dat het niet langer zo kan, maar anders moet.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Dissent: A Pillar of Democracy

Dissent: A Pillar of Democracy April 18, 2024 Yesterday, I couldn't find the time to blog. My schedule was packed, and it was chaotic. Not only were there continuous meetings, but numerous reports nee

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium April 16, 2024 Last Friday, I had the opportunity to attend the symposium organized by the Association of Dutch Caribbean Economists (ADCE) on the them

Confronting Ignorance in the Face of Reality

Confronting Ignorance in the Face of Reality April 15, 2024 We are ignorant of the facts, and we deny the facts we do have. No one is pushing to finally publish the figures from the 2023 census. Howev

Comments


bottom of page